Zawieranie umów (cz. 8 z 17): umowy generujące koszty

Umowy generujące koszty

To bardzo ważne rozróżnienie: na umowy generujące koszty lub przychody. Mimo że rzadko się o tym mówi, warto uzmysłowić sobie istnienie takiego podziału, gdyż ma to duże znaczenie w działalności firmy.

Zacznijmy od tych pierwszych, gdyż jest ich zdecydowanie najwięcej. Zaliczyć do nich możemy umowy z pracownikami, umowy najmu, umowy telekomunikacyjne, umowy outsourcingowe czy umowy z podwykonawcami. Idealnie by było, aby umowy tego typu były tak skonstruowane, że można je dostosowywać do naszych możliwości w zależności od koniunktury na rynku i od naszych bieżących potrzeb. Innymi słowy, chodzi o to, aby przewidywały możliwość renegocjacji i zmiany warunków.

Z doświadczenia wiem, że umowy generujące koszty zostawiają nam bardzo małą furtkę na dokonanie istotnych zmian w przyszłości, zwłaszcza jeśli zawierane są na czas określony. Inna sprawa, o której należy pamiętać, to okres zawarcia umowy. Polecam zawieranie umów na czas nieokreślony, to daje dużo większe możliwość manewrowe w sytuacjach kryzysowych. Natomiast jeśli musimy zawrzeć umowę na czas określony, zawsze negocjujmy jak najkrótszy okres wypowiedzenia. To nasza jedyna deska ratunkowa, gdy skończą się nam możliwości dalszego prowadzenia firmy.

Na koniec jedna uwaga: umowy generujące koszty najczęściej opracowywane są nie przez nas, tylko przez drugą stronę umowy.

Porada nr 8: Zawsze bądź podejrzliwy, gdy ktoś podsuwa Ci gotową umowę do podpisania. Z zasady negocjuj każdy punkt umowy, który uważasz za istotny.

Zapraszam do lektury części nr 9

5d72402493995376a47a635d02b6eaaa

 

Wojciech Głąbiński

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


− 1 = 6