Zawieranie umów (cz. 4 z 17): kto jest upoważniony do podpisywania umów

Strony umowy – kto może składać podpisy

Aby umowa była ważna w świetle obowiązującego prawa, musi zostać należycie podpisana, czyli podpisana przez upoważnione osoby. Jeśli mówimy o jednoosobowej działalności gospodarczej, to tu kwestia jest jasna – podpis składa właściciel firmy. Może się jednak zdarzyć, że w niektórych kwestiach związanych z funkcjonowaniem firmy chcemy, żeby reprezentował nas pełnomocnik.

Przykładem takiego pełnomocnika może być księgowa z zewnętrznego biura księgowego. Po ustanowieniu pełnomocnictwa, może ona nas reprezentować przed Urzędem Skarbowym czy ZUS-em, a jej podpisy składane w naszym imieniu są ważne.

Nieco inaczej wygląda kwestia w przypadku spółek. Tu zazwyczaj wymagany jest podpis wszystkich wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Praktyka pokazuje jednak, że podpisy składają zazwyczaj wszyscy wspólnicy, co bez wątpienia wpływa na przejrzystość interesów w firmie. Minusem takiego rozwiązania, ale tylko dla partnera biznesowego, jest pewna uciążliwość związana z dostępnością wszystkich osób, które muszą złożyć podpis na umowie. W przypadku nieobecności lub choroby jednego ze wspólników, niekiedy trzeba długo czekać, zanim wszystkie podpisy znajdą się na naszej umowie.

Porada nr 4: Niewłaściwie podpisana umowa, przez nieupoważnione osoby, jest w świetle obowiązujących przepisów, nieważna!

Zapraszam do lektury części nr 5:
https://ekonomiaprzetrwania.pl/zawieranie-umow-cz-5-z-17-ustanawianie-pelnomocnictw/

Wojciech Głąbiński

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


4 − = 3