Zawieranie umów (cz. 2 z 17): opiniowanie umów u prawników

Opiniowanie umów – dlaczego warto zapłacić prawnikowi.

Zacznę inaczej. Przykład wzięty z życia. Umowa najmu podpisana na 5 lat na czas określony, bez możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy. Czynsz miesięczny 4 000 zł. Wartość umowy 240 000 zł! Kłopoty tej firmy zaczęły się już w drugim roku trwania umowy, zaczęła mieć opóźnienia w płatnościach czynszu. Próby renegocjacji zakończyły się niepowodzeniem.

Aż trudno uwierzyć, ale umowa, która liczyła ponad 60 stron, przed jej podpisaniem nie została skonsultowana z żadnym prawnikiem. Do kancelarii prawniczej trafiła dopiero wtedy, gdy toczyła się walka o wcześniejsze rozwiązanie umowy. Gdy prawnik zobaczył tą umowę, złapał się za głowę i dobitnie stwierdził: „Ja bym nigdy nie podpisał takiej umowy w takiej formie. Wszystkie kluczowe punkty faworyzują wynajmującego, prawa najemcy są zredukowane do ustawowego minimum.

Analizując tą konkretną sytuację, przy założeniu, że umowa jest nieco inaczej skonstruowana (chociażby 6-miesięczny okres wypowiedzenia) i najemca kończy umowę 24 miesiące wcześniej niż wynika z treści umowy, jego oszczędność wyniosłaby aż 96 000 zł! A koszt porady prawnej i zaopiniowania umowy wyniósłby nie więcej niż 500 zł – 1000 zł.

To być może przykład dosyć drastyczny, ale działający na wyobraźnię. Porada prawnika zawsze jest opłacalna, nawet przy mniejszych wartościach umów. Jednak z usług prawników firmy korzystają najczęściej wtedy, gdy dochodzi do sporu między stronami umowy. Rzadko kiedy opiniują umowy, mimo że koszt jest minimalny w porównaniu do wartości zaciąganych zobowiązań.

Porada nr 2: Na początek idziemy do prawnika z umową najmu, umowa kredytową, umową o współpracy. To pierwszy koszt, jaki musisz ponieść, nawet jeśli nie założyłeś jeszcze firmy.

Zapraszam do lektury części nr 3:
https://ekonomiaprzetrwania.pl/zawieranie-umow-cz-3-z-17-zawsze-negocjuj-zapisy-w-umowach/

Wojciech Głąbiński

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


8 − 5 =