Zawieranie umów (cz. 13 z 17): umowy na piśmie i umowy dorozumiane

Forma pisemna czy ustna

Najczęściej ustna forma zawarcia umowy jest przez prawo dopuszczalna. Mówi się wtedy, że umowa jest dorozumiana. Jednak szczerze odradzam takie rozwiązanie. Przed sądem czy w jakiejkolwiek spornej sytuacji łatwiej się wybronić lub dochodzić swoich praw, jeśli umowa jest na piśmie, podpisana przez obie strony. Wbrew pozorom, na co dzień zawieramy wiele umów ustnie, z czego nie do końca zdajemy sobie sprawę: u dentysty, u doradcy, u pośrednika kredytowego, u lekarza specjalisty, u mechanika, na stacji paliwowej, w księgarni czy w zwykłym sklepie. To właśnie są umowy dorozumiane.

Porada nr 13: Każdą umowę, jeśli ma to sens i uzasadnienie, zawierajmy na piśmie. A jeśli zawieramy ją ustnie, dowiedzmy się wcześniej, na jakich zasadach będziemy usługobiorcą czy stroną umowy. Najczęściej wystarczy zapoznać się z regulaminem lub opisem usługi.

Zapraszam do lektury części nr 14

Wojciech Głąbiński

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


4 + = 9