Zawieranie umów (cz. 12 z 17): zakaz konkurencji

Zakaz konkurencji – co należy przez to rozumieć

Skupię się na umowie o pracę. Mamy tu dwie sytuacje, które są związane z zakazem konkurencji. Pierwsza dotyczy zakresu obowiązków i lojalności wobec firmy, która zatrudniła jakiegoś pracownika. To w sumie naturalne, że pracownik nie może stanowić konkurencji, będąc związanym umową o pracę z jedną firmą.

Problem pojawia się, gdy pracownik kończy z nami współpracę i odchodzi niekiedy z szeroką wiedzą na temat naszej firmy i naszej branży. Pracodawca chciałby więc zabezpieczyć się przed wykorzystaniem wiedzy swojego byłego pracownika, jeśliby ten został zatrudniony w konkurencyjnej firmie. Może wtedy posłużyć się umową o zakazie konkurencji, jednak taka umowa ma swoje uwarunkowania. Na mocy takiej umowy, pracownik zobowiązuje się, że po ustaniu stosunku pracy nie będzie prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy.

Zakaz ten może dotyczyć takich kwestii jak umowa o pracę z innym pracodawcą, a także prowadzenie przedsiębiorstwa we własnym imieniu, jeśli działalność będzie zbliżona do działalności pracodawcy, występowanie w charakterze zleceniobiorcy, agenta, pełnomocnika czy prokurenta. Zakres więc jest bardzo szeroki, jednak minusem jest to, że w okresie obowiązywania zakazu konkurencji pracodawca jest zobowiązany wypłacać pracownikowi odszkodowanie w określonych kwotach miesięcznych. Nie każdy jest tego świadom.

Porada nr 12: Zakaz konkurencji ma sens w przypadku kluczowych pracowników, przy mniej ważnych stanowiskach nie ma uzasadnienia ekonomicznego.

Zapraszam do lektury części nr 13

Wojciech Głąbiński

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


5 + 9 =