Zawieranie umów (cz. 10 z 17): pracownicy

Umowy z pracownikami

Pracodawcy coraz częściej unikają umów o pracę. Mówi się nawet, że etat staje się dobrem deficytowym. Bo tak naprawdę konstrukcja umowy o pracę wygląda tak, że pracownik ma same prawa i przywileje, a pracodawca same obowiązki. Rzadko podnosi się w mediach kwestię praw przedsiębiorcy, znacznie częściej mówi się o prawach pracowniczych.

Z tego też powodu coraz większym wzięciem ze strony pracodawców cieszą się umowy cywilno-prawne, czyli umowa zlecenia oraz umowa o dzieło, lub umowy o współpracy z przedsiębiorcami, lub jak to inni nazywają, z samozatrudnionymi. To generuje znacznie mniejsze koszty stałe, w mniejsze obciążenia (podatki, ZUS) związane z wynagrodzeniami. Minusem jest tylko to, że inne rodzaje umów niż umowy o pracę pozwalają naszym “pracownikom” czy w zasadzie współpracownikom na świadczenie usług nie tylko nam, ale też innym firmom. Nie da się więc egzekwować zakazu konkurencji, jak to się dzieje w przypadku umów o pracę.

Porada nr 10: Zawarcie umowy o pracę z pracownikiem na samym początku działalności jest bardzo ryzykowne. Jeśli nie masz innego wyjścia, zacznij od umowy na okres próbny. Możesz ją zawrzeć maksymalnie na 3 miesiące.

Zapraszam do lektury części nr 11

Wojciech Głąbiński

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


6 − = 5