Sąsiedztwo i pogranicze – między konfliktem a współpracą. T. 2

Sąsiedztwo i pogranicze – między konfliktem a współpracą. T. 2

Autor:

Oddajemy do rąk Szanownych Czytelników drugi tom książki będącej efektem zbiorowego wysiłku kilkudziesięciu naukowców z Polski i zagranicy. Obszarem badawczym pozostają kwestie dotyczące sąsiedztwa i pogranicza oraz rywalizacji. konfliktu i współpracy we współczesnym świecie. We wciąż aktualnej debacie dotyczącej badanych kwestii czołowe miejsce zajmują sprawy dotyczące znaczenia i jakości granic w świecie naznaczonym stygmatem globalizacji. Przy tej refleksji. niesłusznie w naszej opinii. zapomina się o zjawisku „pograniczności” i fenomenie „pogranicza” jako takiego. Jak wynika z przemyśleń części Autorów niniejszego tomu. to właśnie „pogranicze”. posiadające naturę bardziej kulturową i historyczną. aniżeli stricte polityczną. w dzisiejszym świecie (określanym przez niektórych w kategoriach postpolityki) wymaga nowych badań. _x000D_ _x000D_ Innym fenomenem. którego analiza wypełnia karty prezentowanego tomu. są kwestie związane z mniejszościami narodowymi i ich specyficznym doświadczeniem. a właściwie doświadczeniami politycznymi i historycznymi. Uznajemy. że aktualna refleksja. uwzględniająca regionalną i historyczną specyfikę Rzeczypospolitej Polskiej. wniesie wiele interesujących i oryginalnych wątków do debaty._x000D_ _x000D_ Podobne uwagi odnieść można do kwestii sąsiedztwa. Przyjmując za oczywistość. iż sytuacja i wydarzenia w krajach sąsiadujących oraz jakość i charakter wzajemnych relacji stanowią czynniki bezpośrednio definiujące środowisko bezpieczeństwa. uznaliśmy za zasadne umieszczenie jako niezmiernie istotnej właśnie tej problematyki w trzeciej części prezentowanego zbioru.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 34.8


ISBN

9788324232321: Wydawnictwo

Format

18: https://woblink.com/ebook/belgiem-byc-fikcja-i-tozsamosc-we-francuskojezycznej-literaturze-belgii-od-konca-xix-do-poczatku-xxi-wieku-praca-zborowa-207357u

Cena:joanna stawińska, rafał woźniak, tristan i danika, iniekcja podskórna skrót, zbójcy schiller, jakub czarodziej choroba, shōgun (powieść), aleksander jakubowski, zamek z piasku witkiewicz, zlodziejka książek, daria gęsicka, książka oczy ciemności pdf, amoralista, dracula pdf, astrofizyka dla zabieganych ebook, proces kafka pdf, ania z zielonego wzgorza pdf, mroczna miłość frazier pdf…