Znaczenie nowoczesnych technologii dla konkurencyjności przedsiębiorstw prowadzących gospodarkę maga

Znaczenie nowoczesnych technologii dla konkurencyjności przedsiębiorstw prowadzących gospodarkę maga

Autor: Justyna Bogołębska.

Nowoczesne technologie są obecnie ważnym elementem wspierającym rozwój przedsiębiorstw. Firmy są zainteresowane wprowadzaniem rozwiązań zwiększających efektywność działań i poprawiających jakość świadczonych usług. Praktyczne zastosowanie technologii stwarza nowe możliwości w osiąganiu przewagi konkurencyjnej. a w konsekwencji prowadzi do podniesienia zyskowności firm. Podjęte badania znajdują uzasadnienie szczególnie w dobie rozwoju i zmian zachodzących w procesach logistycznych. W publikacji zidentyfikowano problem związany z koniecznością odpowiedniego doboru urządzeń i aplikacji związanych z logistyką oraz możliwości jego rozwiązania. Rosnące wymagania klientów. silna konkurencja. poszukiwani

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 21.45


Funkcja usługowa małych miast

Autor:

Usługi są tym sektorem gospodarki. który od wielu dziesięcioleci pełni kluczową rolę we współczesnych procesach rozwoju ekonomicznego. W krajach postkomunistycznych szybki rozwój działalności usługowej nastąpił dopiero w ostatnich dwóch dziesięcioleciach_x000D_ w wyniku zachodzących przemian systemowych. umożliwiających nadrobienie wieloletnich zapóźnień w stosunku do gospodarek krajów wysoko rozwiniętych. O ile rozwój funkcji usługowej w dużych ośrodkach miejskich był z wielu powodów ułatwiony. a przekształcenia ich struktur funkcjonalnych przebiegały często bardzo dynamicznie. to już w wielu małych miastach rozwój sektora usług nie zawsze postępował bez przeszkód. W małych jednostkach osadniczych – poza ich położeniem w sieci osadniczej i zróżnicowanej ekonomicznie przestrzeni kraju – istotną rolę odgrywały m. in. takie uwarunkowania. jak: silne rozdrobnienie rolnictwa i duży odsetek ludności wiejskiej o niewysokich dochodach na otaczających terenach. stosunkowo niski względny poziom wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców. a także często niewydolny samorząd lokalny. niepotrafiący wypracować i wcielić w życie racjonalnych założeń polityki ekonomicznej na szczeblu gminy. Pomimo istniejących ograniczeń. funkcja usługowa małych miast uległa znacznym przeobrażeniom po 1990 r.. głównie w ośrodkach położonych na zapleczu wielkich miast. Toteż autorzy poszczególnych rozdziałów niniejszej publikacji podejmują się analizy wybranych funkcji usługowych małych miast (zwłaszcza śląskich i łódzkich) w zakresie działalności transportowej. handlowej i obsługi ruchu turystycznego.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 9


Polsko-ukraiński słownik frazeologiczny

Autor: Agata Piasecka.

Pierwszy polsko-ukraiński słownik frazeologiczny zawiera ok. 1200 par jednostek frazeologicznych aktywnych w obu językach. Autorki włączyły do korpusu obok klasycznych idiomów przysłowia. porzekadła i tzw. słowa skrzydlate. Publikacji towarzyszą dwa indeksy: polskich i ukraińskich frazeologizmów._x000D_ Słownik będzie z pewnością stanowił cenną pomoc w nauce języka studentom ukrainistyki. tłumaczom. dziennikarzom. filologom slawistom. badaczom frazeologii. jak również miłośnikom języka i kultury ukraińskiej w Polsce i polskiej na Ukrainie.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 18.45


Polish Commercial Law in a Nutshell

Autor: Bartosz Kucharski

The aim of the present book is to give an outline of Polish Commercial Law in English language. The book follows the usual sequence of lectures on Commercial Law in Poland dividing the content in two parts. First part is on entrepreneurs mainly partnerships and companies as the most important forms of organization of business and second part is on commercial acts especially contract. The latter part includes also chapters on securities as wall as on prevention of unfair competition and on trademarks. I will be happy if the book serves all those students who learn Polish law in English as well as students who set off to study abroad in English and seek books that could acquaint them with English legal terminology. Hopefully the work can also be of help to foreigners. especially foreign entrepreneurs who want to engage in business act

22.45: https://woblink.com/ebook/aktywizacja-zawodowa-osob-z-niepelnosprawnoscia-dorota-kobus-ostrowska-208066u

Cena:


ISBN

9788375253528: Wydawnictwo

Format

18: https://woblink.com/ebook/metodologie-jezykoznawstwa-filozoficzne-i-empiryczne-problemy-w-analizie-jezyka-null-207115u

Cena:


Format

PDF: 207124

https://woblink.com/ebook/zasady-prawne-ochrony-srodowiska-piotr-korzeniowski-207124u

:

Cena:


Metody oceny zagrożenia finansowego przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce

Autor: Lidia Karbownik

Problem zagrożenia finansowego posiada szczególny wymiar znaczeniowy w przypadku przedsiębiorstw sektora TSL (Transport. Spedycja. Logistyka) ze względu na ich szeroki i różnorodny zakres wzajemnych powiązań kooperacyjnych oraz handlowych ze zleceniobiorcami usług logistycznych. Zastosowanie skutecznych narzędzi analitycznych może pozytywnie wpłynąć na wzrost efektywności zarządzania tymi podmiotami. łańcuchami dostaw. a w konsekwencji – na wzrost konkurencyjności gospodarki narodowej._x000D_ W monografii zaprezentowano oryginalne. a zarazem pierwsze tak obszerne wyniki badań teoretyczno-praktycznych zorientowanych na identyfikację i wybór różnorodnych metod oceny ex post i ex ante zagrożenia finansowego przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce. Stanowią one ważne źródło wiedzy nie tylko dla szerokiego grona praktyków zarządzania finansami przedsiębiorstw (w szczególności z sektora TSL). lecz także środowiska akademickiego.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 27.45


Z dziejów opieki społecznej w Polsce międzywojennej

Autor: Joanna Sosnowska

W serii powołanej dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. oraz utrwalenia w polskiej świadomości zbiorowej wiedzy historycznej o genezie i przebiegu odbudowy państwa polskiego ukażą się monografie. biografie i źródła. dla których tematyczną klamrą będzie idea polskiej niepodległości oraz walki o jej urzeczywistnienie i kształt z uwzględnieniem zagadnień polskich i międzynarodowych; politycznych. społecznych i ekonomicznych; walki orężnej i działań dyplomatycznych; wreszcie przedsięwzięć na polu kultury._x000D_ _x000D_ Publikacja dotyczy nowych form opieki społecznej zapoczątkowanych w okresie międzywojennym. Autorka zaprezentowała główne założenia opieki społecznej. w tym opieki nad dziećmi. wskazując obszary życia mieszkańców. w których łódzkie władze wdrożyły systemowe rozwiązania pomocowe wobec dorosłych i dzieci. Na przykładzie półkolonii letnich w Łodzi ukazała sposób organizacji wypoczynku na terenie miejskich parków. źródła jego finansowania. uczestników. personel. a także kwestie związane z opieką. wychowaniem oraz edukacją dzieci i młodzieży. Książka może zainteresować zarówno historyków wychowania. pedagogów. socjologów. jak i organizatorów inicjatyw w zakresie opieki nad dziećmi.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45świetlicki nieprzysiadalność, ten dzień pdf pobierz za darmo, dermot turing, kompendium neurologii, opus citatum, przy naszej piosence, ignacy krasicki książki, kariotyp mozaikowy, mikrobiologia w kosmetologii, jacek kolendowicz, andy med evo, m łobocki metody badań pedagogicznych, badanie podmiotowe i przedmiotowe w pediatrii, brandon mull smocza straż 2, przyrodni brat penelope ward pdf, pilipiuk zaginiona, arkadiusz morawiec, bartosiak rzeczpospolita, 100 książek które trzeba przeczytać times, decydujący moment, fraszki erotyczne, marta brzezińska-waleszczyk, kodek pracy 2019, grzegorz wielgus…