Cognition. Meaning and Action

Cognition. Meaning and Action

Autor:

The goal of contemporary cognitive science is not primarily to build a thinking machine. but to increase our understanding of cognitive processes. This can be done by various methods. including traditional psychological experiments. observations of authentic cognitive processes in practical action. or by simulating cognition in robots or programs. Unlike the early days of AI when it was believed that one single methodology. that of symbolic representation. could solve all cognitive problems. the current trend is to work with several forms of representations and data. The publication is the result of a collaboration between the Department of Cognitive Science at University of Lodz and the Department of Cognitive Science at Lund University. It is intended to provide a comprehensive presentation of the key research issues undertaken in both Departments.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


ISBN

9788366494053: Wydawnictwo

Format

24.43: https://woblink.com/ebook/ogien-jozjasza-tahni-cullen-208254u

Cena:


Historia do 1918 r. Teksty dla grup ekonomicznych

Autor: Rafał Bazaniak.

Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ popularnie nazywane Wieżą Babel jest najstarszą w Polsce jednostką kształcącą cudzoziemców w zakresie języka polskiego jako obcego. Kursy prowadzone w Studium przez polonistów oraz nauczycieli przedmiotów kierunkowych kompleksowo przygotowują słuchaczy do studiów w polskich uczelniach wyższych._x000D_ Historia do 1918 r. to siódmy z podręczników wydanych w serii W Wieży Babel po Polsku. Podręcznik jest przeznaczony dla cudzoziemców. którzy chcą studiować Polsce na kierunkach humanistycznych. _x000D_ Praca jest podzielona na kilka części. w których autorzy zawarli wyjaśnienia podstawowych pojęć historycznych i ekonomicznych. informacje z zakresu politycznych i gospodarczo-społecznych dziejów Polski do 1918 r. oraz zagadnienia z historii powszechnej o tematyce stanowiącej tło dla wydarzeń i zjawisk zachodzących na ziemiach polskich. Omawiane kwestie zaprezentowano syntetycznie. aby przy użyciu jak najmniejszej liczby słów przekazać jak najwięcej treści. _x000D_ Ogromną wartość podręcznika stanowią ćwiczenia językowe. które ułatwiają czytelnikom uczącym się języka polskiego przyswojenie nowego słownictwa i form gramatycznych oraz pytania kontrolne pomagające w powtórzeniu i usystematyzowaniu materiału przed egzaminem._x000D_ Odbiorcami podręcznika powinni być cudzoziemcy. którzy osiągnęli poziom kompetencji języka polskiego A1 i posiadają podstawową wiedzę z zakresu historii. Ostatecznym celem publikacji jest przygotowanie przyszłych studentów kierunków humanistycznych do czytania ze zrozumieniem tekstów naukowych i popularnonaukowych. a także do czynnego posługiwania się językiem naukowym.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


Ecowskie inspiracje

Autor:

Tom powstał jako efekt współpracy kilkunastu autorów z polskich i włoskich ośrodków akademickich. a jednocześnie uczestników międzynarodowej konferencji semiotycznej. która odbyła się z udziałem Umberta Eco w Łodzi w 2015 roku. Badacze nawiązują do łódzkiego wykładu Umberta Eco i wyrażonej wówczas idei dotyczącej perspektyw semiotyki ogólnej i semiotyk szczegółowych. które rozwijają się obecnie w wielu kierunkach. świadcząc o potencjale metodologii semiotycznych w ujmowaniu różnych zjawisk komunikacji i kultury. Te próby nowego oglądu tradycji semiotycznej (z rozmaitych perspektyw) dowodzą. że semiotyka jest teorią wciąż aktualną i możliwą do interpretacyjnego wykorzystania. przede wszystkim przez wydobywanie jej pomijanych aspektów i włączanie wywiedzionych z niej wątków w nowe konteksty badawcze._x000D_ Redaktorzy

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


ISBN

9788379695676: Wydawnictwo

Format

20.95: https://woblink.com/ebook/prawo-jako-narzedzie-sprawiedliwej-kooperacji-w-spoleczenstwie-demokratycznym-michal-rupniewski-208108u

Cena:


Od inkunabułów do pierwszych gramatyk

Autor: Ivan Petrov

W kulturze piśmienniczej Słowian południowych. przede wszystkim Bułgarów. okres rozpoczynający się od schyłku XV wieku i obejmujący wieki XVI i XVII jest postrzegany często jako etap zapowiadający dobę przednarodową czasów nowożytnych. Wiąże się to w szczególności ze stopniowym zastąpieniem wielowiekowej tradycji rękopiśmiennej rozwijającą się wtedy cyrylicką książką drukowaną. która – po inkunabułach krakowskich i czarnogórskich – była wydawana w takich ośrodkach. jak: Tărgoviște. Praga. Wenecja. serbskie klasztory. Wilno. a także Moskwa. Zabłudów. Lwów. Ostróg i wiele innych. Badanie starodruków słowiańskich łączy się ściśle z opisem procesów. które zdeterminowały powstanie nowożytnych języków literackich obszaru Slavia Orthodoxa. w tym – z wpływem wspólnego dla p

:

Cena:vi keeland bossman pdf po polsku, król edyp wypracowanie, wykłady z filozofii dziejów, ben collins jak prowadzić pdf, adam rosiński, ben kane, procedury pielęgniarskie pdf, mario puzo rodzina borgiów, alice hoffman, rosemary rogers, terapia manualna pdf, problem kryminalny, wszystko czego pragnę, jacek komuda jaksa, dzień gniewu brandstaetter…