Chachary. Sceny sądowe w Stalinogradzie

Chachary. Sceny sądowe w Stalinogradzie

Autor: Józef Musiol

Anegdotyczne opowieści o procesach sądowych w Stalinogrodzie. jak nazywano Katowice. w latach 1953-1956. Przesłuchania obnażają absurdy ówczesnej rzeczywistości. w czym współgrają utrzymane w żartobliwym tonie gwarowe wypowiedzi wezwanych do sądu mieszkańców miasta.

Wydawnictwo: Saga Egmont

Cena: 12.99


Planowanie procesów rewitalizacji miast

Autor: Katarzyna Olbińska

W publikacji zaprezentowano wyniki badań autorskich. mających na celu weryfikację zgodności procesów planowania rewitalizacji podjętych w miastach polskich z modelem teoretycznym ukazywanym w literaturze przedmiotu. Jako materiał porównawczy posłużyły doświadczenia takich państw. jak Wielka Brytania. Francja. Niemcy czy Stany Zjednoczone._x000D_ Przedstawione rozważania mają wymiar zarówno teoretyczny. jak i aplikacyjny. Sposób realizacji tematu przyjęty przez Autorkę umożliwił kompleksowe ujęcie problematyki rewitalizacji w kontekście przemian współczesnych miast i stojących przed nimi wyzwań._x000D_ Walory aplikacyjne książki wynikają przede wszystkim z opracowanego na potrzeby realizacji celu badawczego uniwersalnego zestawu wskaźników. który umożliwia przeprowadzenie analiz zgodności z modelem procesu planowania rewitalizacji dla każdego miasta w Polsce. Narzędzie to może okazać się przydatne między innymi na etapie weryfikacji i oceny programów rewitalizacji przez urzędy marszałkowskie jako instytucje zarządzające alokacją funduszy unijnych._x000D_ *_x000D_ Publikacja jest potrzebna zarówno teoretykom. jak i praktykom rewitalizacji miast. Do jej podstawowych zalet należy zaliczyć wybór ważnego. teoretycznie i praktycznie. zagadnienia badawczego. będącego de facto luką badawczą. oraz kompleksowość opracowania tematu._x000D_ Książka kierowana jest do teoretyków. którzy będą manipulować przy istniejącym modelu rewitalizacji. a chcąc uczynić go lepszym. najpierw powinni przeczytać monografię Katarzyny Olbińskiej; praktyków stosujących ten model; studentów uczących się o problemach rewitalizacji miast oraz wszystkich. którzy planują procesy rewitalizacyjne w miastach – decydentów i członków zespołów ich wspomagających._x000D_ Prof. zw. dr hab. Marek Bryx

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 24.95ostatni żywy świadek, cień ponurego wschodu, słownik etymologiczny języka polskiego, fenimore cooper, złota legenda pdf, książka na rzucenie palenia, turbulencja dariusz kulik, jak pisać pamiętnik rzemieślnika, problematyka ten obcy, nowa baśń, telefonistka książka, badania jako podstawa projektowania user experience pdf, medaliony zofia nałkowska streszczenie szczegółowe, polskie tradycje i obyczaje rodzinne, ja tadeusz niwiński, miłość w czasach zarazy, pan korniszonek, zadania otwarte egzamin gimnazjalny matematyka, barbara rybałtowska saga, psychologia zmiany w życiu i biznesie, myslenie pytaniami…