Między architekturą nowoczesną a tradycyjną (…) między konstrukcją a formą

Między architekturą nowoczesną a tradycyjną (…) między konstrukcją a formą

Autor:

Prezentujemy Czytelnikom zbiór rozpraw dedykowany Profesorowi Krzysztofowi Stefańskiemu z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej i 65.rocznicy urodzin tego wybitnego badacza architektury XIX i XX wieku. Cenna artykuły napisane przez szerokie grono uznanych historyków sztuki są najlepszym. choć niedoskonałym. sposobem uczczenia wieloletniej pracy naukowej i dydaktycznej Jubilata. Inspiracją dla tytułu Księgi Pamiątkowej stał się głos z przeszłości. który można traktować niczym prognostyk. Dokładnie sześćdziesiąt pięć lat temu został opublikowany tekst wystąpienia profesora Bohdana Pniewskiego. który odnosząc się do doświadczeń okresu międzywojennego stwierdzał. że wówczas „prowadzono ze zmiennym szczęściem walkę między architekturą nowoczesną a tradycyjną. albo też między konstrukcją a formą. czy między kompozycją romantyczną a klasyczną. albo wręcz między twórczością świadomą a intuicyjną”. W naszym odczuciu ówczesna ocena kondycji architektury nowoczesnej znakomicie odzwierciedla ścieżki zainteresowań badawczych Jubilata._x000D_ Komitet Redakcyjny

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 23.95


Kreatywność językowa w komunikacji internetowej

Autor:

Tom jest kontynuacją rozważań podjętych w poprzednich książkach z cyklu poświęconego oryginalności słownej. Autorzy zebranych prac wychodzą z założenia. że internet to swoiste hipermedium – kompilacja tradycyjnych i zupełnie nowych sposobów komunikowania. W publikacji przyjrzano się cechom językowym komunikatów internetowych w aspekcie genologicznym (blogi. wideoblogi. memy. fora internetowe). komunikacyjnym właściwościom portali społecznościowych (Facebook). a także marketingowi w internecie (marki na stronach internetowych i w komunikatach reklamowych).

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


1

Autor: Nataliya Voytovych

:

Cena:


Opowiedzieć Uniwersytet

Autor: Kaja Kaźmierska.

Książka powstała na podstawie wspomnień powojennej generacji studentów. a następnie nauczycieli akademickich. którzy reprezentują różne dyscypliny: humanistykę. nauki społeczne. nauki przyrodnicze i nauki ścisłe. Przez pryzmat indywidualnych doświadczeń pokazane zostały istotne procesy społeczne. polityczne i uwarunkowania historyczne kształtujące na przestrzeni dekad ideę univeristas (wspólnoty wartości). W przedstawionych wspomnieniach Czytelnik znajdzie zatem: ślady ważnych wydarzeń historycznych; opisy i komentarze pomocne w rekonstrukcji dynamiki przemian świata akademii w jego wymiarze edukacyjnym. naukowym i badawczym; materiał umożliwiający konfrontację niedawnej przecież przeszłości z teraźniejszością życia uniwersyteckiego. Każdorazowe odwołanie się do czasu studiów niejednokrotnie

1: Autor

Cena:


Transport morski kontenerów

Autor: Aleksandra Bartosiewicz

Morskie terminale kontenerowe zajmują kluczową pozycję w światowej sieci transportowej. Ze względu na konieczność skracania czasu postoju statków w porcie i minimalizację kosztów transportowo-przeładunkowych terminale te stają się coraz bardziej wydajne. a operacje przeładunkowe wzdłuż nabrzeża i składowanie pojemników na placach składowych bądź w magazynach muszą odbywać się sprawnie i szybko._x000D_ W publikacji podjęto próbę kompleksowego zbadania procesów związanych z transportem i obsługą kontenerów przewożonych drogą morską. Przedstawiono morskie terminale kontenerowe jako problem kombinatoryczny o charakterze kolejkowym. a także omówiono wyniki analizy wielokryterialnej. dokonując oceny potencjału konkurencyjnego baz przeładunkowo-składowych kontenerów w Regionie Morza Bałtyckiego.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 29.95jezus z nazaretu dzieciństwo, książka kicia kocia, ślazacy, mechanika konstrukcji, jadąc do babadag, ebook do pobrania, joseph heller paragraf 22, japoński komiks, dwanaście opowiadań tułaczych, dieta królów pdf, pałeczki nepera, osiedle żniw mróz, łukasz sułkowski, dieta sirtuinowa pdf, lalka i perła pdf, drugie narodziny mordercy…