Świat. Miasto. Dom. Minibook

Świat. Miasto. Dom. Minibook

Autor: Mircea Eliade

‚Jeśli życie w świecie ma dla człowieka archaicznego wartość religijną. to dlatego. że jest to wynik specyficznego doświadczenia czegoś. co nazwalibyśmy „przestrzenią uświęconą”. W rzeczy samej. dla człowieka religijnego przestrzeń nie jest jednorodna. pewne jej części różnią się jakościowo od innych. Istnieje przestrzeń święta. a więc silna. znacząca; są też inne przestrzenie. nie uświęcone. a więc pozbawione struktury. formy i znaczenia’ – tak o sakralizacji przestrzeni pisał Mircea Eliade.

Wydawnictwo: Znak

Cena: 4.99


Edukacja międzykulturowa – konteksty

Autor: Przemysław Paweł Grzybowski

Edukacja międzykulturowa – konteksty to opracowanie adresowane do uczestników zajęć poświęconych zróżnicowaniu kulturowemu w różnych okolicznościach. Może służyć jako praktyczna pomoc naukowa oraz źródło inspiracji dla studentów. nauczycieli i badaczy. Zawiera wybór kilkunastu artykułów wcześniej opublikowanych w opracowaniach pokonferencyjnych. Oprócz teoretycznych i metodologicznych podstaw pedagogiki międzykulturowej w perspektywie historycznej ukazują one zróżnicowanie kulturowe w kontekstach od najbardziej popularnych – tożsamości i migracji – po rzadziej opisywane. m.in. kontaktów biznesowych. problemów osób ubogich. wykluczanych. chorych i umierających traktowanych jako Obcy. Opowiadają też o próbach poszukiwania wspólnego języka (np. esperanto) i możliwości wykorzystania Internetu w edukacji międzykulturowej. Dociekliwy Czytelnik znajdzie tu liczne odesłania do źródeł zagranicznych i stron internetowych. pozwalające poszerzyć wiedzę na opisywane tematy. Książkę uzupełnia obszerny przewodnik bibliograficzny zawierający ponad 2000 tytułów literatury przedmiotu w kilkunastu językach (oprócz polskiego m.in. w angielskim. francuskim. hiszpańskim. niemieckim. słowackim. włoskim). To niewątpliwie jeden z największych w Polsce tego rodzaju wybór. nieoceniony dla Czytelników dokonujących tematycznego przeglądu najczęściej cytowanych źródeł. w trakcie przygotowania badań. pisania prac semestralnych. dyplomowych. Można w nim znaleźć dokładnie oznaczone (tytuł. nazwa wydawnictwa. miejsce i rok wydania) odesłania do zarówno klasycznych prac naukowych z różnych dyscyplin (m.in. pedagogika. psychologia. antropologia. socjologia); opracowań międzydyscyplinarnych i porównawczych; leksykonów i encyklopedii; jak i niecodziennych. kontrowersyjnych źródeł z dziedziny „multikulti”.

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls

Cena: 38


Wybór źródeł do nauczania o zagładzie Żydów na okupowanych ziemiach polskich

Autor: Jacek Leociak

Wybór źródeł do nauczania o zagładzie Żydów na okupowanych ziemiach polskich to pomoc dydaktyczna dla nauczycieli i uczniów. którzy podejmują tę problematykę na lekcjach przedmiotów humanistycznych. Wobec rosnącego zainteresowania tematem. co od kilku lat znajduje wyraz w rosnącej liczbie prezentacji maturalnych z języka polskiego poświęconych różnym aspektom zagłady Żydów. wydanie zestawu tekstów źródłowych wydaje się nie tylko celowe. ale i konieczne.

Wybór źródeł skierowany jest również do szerokiego kręgu odbiorców interesujących się historią najnowszą. Może on służyć zainteresowanym do pogłębienia własnej wiedzy na temat wydarzeń związanych z Zagładą. a przez

Wydawnictwo: GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Cena: 39.9


ISBN

9788380839915: Wydawnictwo

Format

28: https://woblink.com/ebook/wlasnie-tak-anna-szafranska-127292u

Cena: 34.99al pacino biografia, sycylijczyk, jan grabowski czarna owieczka, jan parandowski mity, test gimnazjalny geografia, małe kłamstewka książka, kronika jana długosza pdf, wieczny batman tom 1, metro 2033 audiobook download, spór o istnienie człowieka, kontrakt na miłość, nelly rawlison, osho książki, dotyk tekst, słówka angielski b2…