Auto/biograficzne aspekty praktyk poznawczych

Auto/biograficzne aspekty praktyk poznawczych

Autor:

Seria „Perspektywy Biograficzne” przeznaczona jest dla reprezentantów nauk humanistycznych i społecznych lokujących swoją profesjonalną tożsamość w horyzoncie paradygmatu auto/biograficznego w wielorakich jego odsłonach._x000D_ Tom 3 serii poświęcony jest podmiotowym aspektom praktyk poznania. znajdującym swoje językowe uzewnętrznienie w formach auto/biograficznych. Prezentowane rozważania mieszczą się na przecięciu wymiarów teoretycznego i metodologicznego. głównym punktem odniesienia czyniąc pozostające zwykle na drugim planie doświadczenia indywidualne badaczy._x000D_ Tom zawiera treści skoncentrowane na biografiach naukowych. będących w centrum zainteresowania kilkorga badaczy. analizujących je w różnych ramach teoretycznych i z różnych perspektyw. m.in. pedagogicznej. antropologicznej. socjologicznej. kulturoznawczej. Odpowiadając na wspólnie odczuwany „brak” i podążając w refleksji według zasady rozpleniającego się kłącza. czyli zgodnie z inspirującą formułą wspólnego dociekania. finezyjnie zaprojektowaną i zaproponowaną przez Redaktora tomu. indywidualni badacze […] stawali się współbadaczami. RAZEM osiągającymi wieloaspektową konceptualizację podjętego zagadnienia. Wyrażają to ich teksty. świetnie korespondujące ze sobą i – w trzyczęściowej strukturze – znakomicie reprezentujące nową. wspólnie wypracowaną w książce jakość o walorach deskryptywnych. wyjaśniających oraz prospektywnych. Biografie naukowe analizowane przez Autorów wypowiadających się w tym tomie. tworzą rodzaj hologramu. w którego każdym elemencie zawarta jest informacja o całości jego obrazu.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


Techniki i metody relaksacyjne w wychowaniu. edukacji i terapii

Autor: Gabriela Dobińska.

Przemiany społeczno-kulturowe. rozwój technologiczny. konsumpcjonizm oraz przeformułowanie hierarchii wartości może generować zagrożenia dla młodych ludzi. Pedagodzy. nauczyciele i rodzice borykają się z wieloma trudnościami. dylematami oraz wyzwaniami wychowawczymi. Autorki monografii prezentują bardzo cenne. ale niedoceniane dotąd rozwiązanie – relaksacyjne metody oddziaływań pedagogicznych._x000D_ Publikacja zawiera konspekty zajęć. które można wykorzystać m.in. w szkołach. przedszkolach. świetlicach. placówkach resocjalizacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych oraz podczas indywidualnej pracy w domu. Autorskie warsztaty dedykowane są dzieciom. młodzieży. a także osobom dorosłym. Mają zróżnicowany charakter: pierwszy typ stanowią ćwiczenia z relaksacji neuromięśniowej fizycznie aktywnej. drugi rodzaj jest ukierunkowany na wypracowanie obrony przed stresorami. pozostałe konspekty dotyczą dystansowania się od stresorów._x000D_ Przygotowane propozycje uwzględniają zarówno potrzeby i możliwości adresatów. jak i warunki oraz zasoby instytucji wychowawczych i edukacyjnych. Stanowią gotowy „przepis” do realizacji konkretnych oddziaływań w grupie uczniów/wychowanków. a także w pracy indywidualnej.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


W cieniu ojca

Autor: Magdalena Wasąg

Autorka. interpretując prozę awangardową lat trzydziestych XX wieku – Szczury Rudnickiego. Rozmowę z cieniem Napierskiego. opowiadania Schulza i Obraz ojca w czterech ramach Tama. analizuje subtelną grę dotyczącą relacji ojciec–syn. Stawia pytanie o znaczenie tradycji. dziedziczenia. naśladownictwa. a także o sferę wolności i niezależności w życiu ojca i syna. Reinterpretuje projekty awangardowe. które wyróżniały się innowacyjnym językiem i formami narracyjnymi. Jej celem jest ukazanie niejednostronnego obrazu międzywojnia. w którym oprócz tradycyjnej literatury nie brakuje miejsca dla powieściowego eksperymentu. Interpretuje wspólny motyw obecny w literaturze omawianych prozaików jako ponadczasowe pytanie o to. czy awangardowe projekty literackie stworzą nowego człowieka. syna nieobarczonego „cieniem ojca” i „skazą pochodzenia”._x000D_ *_x000D_ Autorka proponuje nowe spojrzenie na prozę dwudziestolecia międzywojennego. Stworzona przez nią konstelacja pisarzy jest zaskakująca. co stanowi bezsporny znak oryginalności stworzonej koncepcji. Nikt wcześniej nie zestawiał ze sobą debiutów Rudnickiego. Napierskiego. Schulza i Tama. Możliwe to było (i uzasadnione) dzięki przyjętej w pracy kategorii „fantazmatu ojca”. Powstał w ten sposób pewien wspólnotowy krąg ogarniający zresztą obszar rozleglejszy niż twórczość wymienionych pisarzy. Nawet ojciec z opowiadań Schulza – temat podejmowany wielokrotnie przez schulzologów –ukazał w stworzonym przez Autorkę kontekście nowe oblicze._x000D_ Z recenzji prof. dr. hab. Stanisława Rośka (UG)

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95bushido dusza japonii, logik osobowość, stefan pacek, jak mniej myśleć. dla analizujących bez końca i wysoko wrażliwych pdf, uległość houellebecq pdf, tomek na tropach yeti pdf, bezbożnica, autor ziemi obiecanej, fizykoterapia medycyna uzdrowiskowa i spa, obciążenie fizyczne na stanowisku pracy, joanna helios, darmowe ebooki do pobrania, mróz chyłka tom 8, lackberg nowa książka, tatarkiewicz o szczęściu, samantha young cofnąć czas pdf, powtórzenie do egzaminu gimnazjalnego geografia pdf, kurt vonnegut książki, lipińska książki, nałkowska medaliony pdf, człowiek nietoperz pdf, ognisty deszcz, seksualność człowieka prezentacja, herbich anna…