Życie sejmikowe prowincji wielkopolskiej w latach 1780-1786

Życie sejmikowe prowincji wielkopolskiej w latach 1780-1786

Autor: Witold Filipczak

Analiza życia sejmikowego prowincji wielkopolskiej pozwala na wyciągnięcie szeregu wniosków istotnych dla uchwycenia mechanizmów politycznych rządzących życiem parlamentarnym w Polsce w okresie poprzedzającym Sejm Czteroletni. Na tle ogólnych cech kultury politycznej epoki staropolskiej na uwagę zasługuje wyraźne rozchodzenie się tematyki instrukcji poselskich i problematyki wystąpień sejmowych reprezentantów szlachty. Postulaty formułowane przez sejmiki przedsejmowe w większości nie były nawet wnoszone pod obrady. zaś szanse ich realizacji były bliskie zeru. Dotyczyło to zwłaszcza propozycji w sprawach lokalnych. Żadna z sejmikowych inicjatyw uregulowania problemów poszczególnych województw. ziem oraz powiatów prowincji nie doczekała się w latach 1780–1786 realizacji. Podobnie wyglądała sytuacja w innych częściach Rzeczypospolitej. _x000D_ _x000D_ Od Autora

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 39.6


https://woblink.com/product-publication/download/207148/pdf

1:

:

Cena:


ISBN

9788380884311: Wydawnictwo

Format

34.45: https://woblink.com/ebook/inspekcja-pracy-jako-instytucja-panstwowego-nadzoru-nad-przestrzeganiem-prawa-pracy-dariusz-makowski-207795u

Cena:


LaTeX dla niecierpliwych. Część pierwsza. Wydanie drugie (poprawione i uzupełnione)

Autor: Zofia Walczak

„LaTeX” jest językiem znaczników. dzięki któremu możemy opisywać strukturę i wygląd dokumentu. Przy jego pomocy możemy przekonwerterować tekst źródłowy. pomieszany ze znacznikami. do dokumentu wysokiej jakości._x000D_ _x000D_ „LaTeX” jest językiem niskiego poziomu. posiada ok. 300 pierwotnych sekwencji sterujących. które nie są rozkładalne na prostsze funkcje. Rozumie ok. 900 sekwencji sterujących zbudowanych z sekwencji pierwotnych. które są częścią wbudowanego słownika i dzięki nim możliwe jest budowanie makr i wygodnego interfejsu._x000D_ _x000D_ Książka ta z pewnością przyda się studentom kierunków ścisłych. którzy są w trakcie tworzenia swoich prac dyplomowych. Z publikacji mogą również skorzystać pracownicy naukowi stający przed koniecznością złożenia artykułu do czasopisma naukowego.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 15.6


Los modos verbales en espanol y en polaco

Autor: Antonio Pamies

La selección modal es una de las mayores dificultades para los aprendices extranjeros de espanol. siendo el dominio teórico y práctico del subjuntivo motivo de grandes problemas para quienes no tienen este modo en su lengua materna. Este es el caso del idioma polaco. De ahí la doble finalidad de este estudio: describir el funcionamiento de los modos verbales desde las perspectivas sintáctica. semántica y pragmáticodiscursiva y ofrecer a los lectores una herramienta teórica que facilitaría el aprendizaje práctico de los modos espanoles. sobre todo del subjuntivo. Una de las aportaciones más importantes de este libro. desde el punto de vista de la teoría lingüística general. es el análisis contrastivo de los modos verbales espanoles y polacos.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45słownik poprawnej polszczyzny internetowy, slownik frazeologiczny, nietzsche pdf, zmierzch bogów książka, nauczyciel tańca, dawny egipt, wschód andrzej stasiuk, podstawy programowania pdf, arabski książę, forma prawna firmy, zrodzona ewa olchowa pdf, beata polak tomasz polak, angielski w pracy i biznesie, dziady ebook, parabellum prędkość ucieczki, jacek grzelakowski, agnieszka frączek, suka smieje sie ostatnia, resortowe dzieci audiobook, pocałunek na pożegnanie, virion achaja, monarchia mixta…