Projektowanie socjalne w kształceniu pedagogów społecznych

Projektowanie socjalne w kształceniu pedagogów społecznych

Autor:

Autorzy książki podejmują zagadnienie przygotowania studentów do działania w polu praktyki przez projektowanie socjalne. Przykładem jest kształcenie studentów na studiach licencjackich. w ramach specjalności pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej w Katedrze Pedagogiki Społecznej w Uniwersytecie Łódzkim. Pomysł kształcenia opracował zespół pracowników tej katedry. Inspiracji poszukiwano w dorobku pedagogiki społecznej oraz w doświadczeniach edukacyjnych i badawczych pracowników. Istotne stały się poglądy Heleny Radlińskiej dotyczące jednostki . która wspólnie z innymi przetwarza środowisko życia. […]_x000D_ W przedkładanej Czytelnikowi publikacji przedstawiamy ramy pomysłu na kształcenie. W skrócie opisuje je projekt socjalny oraz praca dyplomowa przygotowywane przez studenta. Podczas projektu poznaje on życie wychowanków i wychowawców. zgłębia je. proponuje i wdraża zmiany. Jednocześnie oddala się symbolicznie. by pisać pracę dyplomową. Ramy kształcenia przez projektowanie. kształcenie do działania. skoncentrowane są wokół aktywności studentów w polu praktyki. […] Student od początku jest zorientowany na namysł przed działaniem. podczas jego trwania i po nim. integrowanie swoich doświadczeń. wiedzy. gromadzonych informacji wokół działania i refleksji na temat zdarzeń w polu praktyki._x000D_ Ze Wstępu

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


Rozwijanie mądrości w praktyce edukacyjnej

Autor: Elżbieta Płóciennik

Celem serii przewodników metodycznych Edukacja dla mądrości. jest wskazanie praktycznych i metodycznych wskazówek pozwalających nauczycie­lom. wychowawcom i rodzicom uczniów organizować warunki rozwijania mądrości oraz zdolności sprzyjających mądremu myśleniu i działaniu. W pierwszej części tej serii zostały przedstawione propozycje metodyczne służące rozwijaniu mądrości dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów w szkole podstawowej. natomiast w tej części autorka zaproponowała scenariusze ćwiczeń i zajęć na poziomie ponadpodstawowym. By jednak umożliwić czytelnikom jedynie tej książki poznanie podstaw teoretycznych edukacji dla mądrości. podobnie jak w części pierwszej z tej serii. zostały tu zaprezentowane najistotniejsze informacje dotyczące koncepcji rozwijania mądrości w szkole._x000D_ _x000D_ Prezentowana publikacja stanowi praktyczny przewodnik metodyczny dla nauczycieli gimnazjów i liceów zakresie rozwijania mądrości dzieci. Kolejny tom po publikacji dla przedszkoli i szkół podstawowych._x000D_ W książce zaprezentowano syntetycznie koncepcję edukacji dla mądrości oraz dostarczono nauczycielom konkretnych narzędzi do wykorzystania w pracy edukacyjnej i wychowawczej z młodzieżą w postaci ćwiczeń proponowanych w codziennych sytuacjach edukacyjnych oraz scenariuszy zajęć.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 14.95boleslaw prus kamizelka, anthony giddens socjologia, biblioteka pedagogiczna online, wszystko albo nic peb, blanka lipińska pdf, księga jubileuszów pdf, wojownicy zaćmienie, rock remigiusz, grudziński inny świat pdf, conrad festival program, chyłka 11, anatomia funkcjonalna pdf, granice marzeń, szczęściarz sparks, ksiazki do czytania, aczel statystyka w zarządzaniu, konstytucja w bibliografii…