ISBN

ISBN

9788379690787: Wydawnictwo

Format

21: https://woblink.com/ebook/poezja-syberii-na-przelomie-epok-szkice-o-romantyce-i-polityce-adam-bednarczyk-147453u

Cena:


Podatek dochodowy odroczony w systemie rachunkowości – krytyczna analiza zasad ujawniania w sprawozdaniu finansowym

Autor: Agnieszka Wencel

Jedną z kategorii ekonomicznych ujawnianych w sprawozdaniu finansowym jest podatek dochodowy od osób prawnych. Zapewnienie porównywalności w tym obszarze jest niezwykle trudne. gdyż każde państwo posiada własny. unikalny system prawa podatku dochodowego. który w odmienny sposób reguluje zasady ustalania dochodu i podatku dochodowego należnego. Aby zasady rachunkowości zostały w pełni zastosowane. a więc również w obszarze podatku dochodowego. wprowadzono kategorię podatku dochodowego odroczonego. Podatek dochodowy odroczony umożliwia jednocześnie rzetelny pomiar wyniku finansowego oraz ustalenie prawidłowej wartości pozycji bilansowych (aktywów i zobowiązań z tytułu podatku dochodowego). eliminując w t

29.95: https://woblink.com/ebook/perspektywa-praw-ofiar-w-prawie-miedzynarodowym-tomasz-lachowski-147528u

Cena:


https://woblink.com/product-publication/download/147468/pdf

1:

:

Cena:


ISBN

9788379698998: Wydawnictwo

Format

21: https://woblink.com/ebook/rozwoj-rzezby-obszaru-miedzy-piotrkowem-trybunalskim-radomskiem-a-przedborzem-w-czwartorzedzie-lucyna-wachecka-kotkowska-147466u

Cena:


ISBN

9788378357261: Wydawnictwo

Format

27.9: https://woblink.com/ebook/blask-marek-stelar-148165u

Cena:


ISBN

9788379690152: Wydawnictwo

Publikacja jest zbiorem opracowań przygotowanych na obrady Zjazdu Katedr Prawa Finansowego i Podatkowego. zorganizowanego w 2012 r. w Łodzi przez Katedrę Materialnego Prawa Podatkowego oraz Katedrę Prawa Finansowego Uniwersytetu Łódzkiego. Wiodąca tematyka zjazdu to Prawo finansowe po transformacji ustrojowej oraz Międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe. Problematyka ta znalazła odzwierciedlenie w ponad pięćdziesięciu artykułach naukowych. usystematyzowanych w ramach pięciu bloków tematycznych: ustrojowe prawo finansowe. prawo finansowe samorządu terytorialnego. europejskie prawo podatkowe. międzynarodowe prawo podatkowe. ogólne prawo podatkowe.

„Zagadnienia omawiane przez poszczególnych Autorów są ważne i

https://woblink.com/product-publication/download/147532/pdf: 1

Cena:dzisiaj śpisz ze mną pdf, simon beckett książki, powiedz ze mnie chcesz pdf, chłopiec w pasiastej piżamie książka pdf, opóźniony rozwój mowy studium przypadku, katarzyna kobylarczyk, fredro aleksander bajki dla dorosłych, rany julek pdf, bar pod kogutem, david bosc, iga dudziuk, otchłań brett, anna herbich, indem szyk, chmielarz zombie…