Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

Autor: Bogusław Kaczmarek

W pracy przedstawione zostały różnorodne ujęcia. koncepcje. nurty. kierunki badawcze oraz praktyczne przykłady analizy istoty. rozumienia teoretycznego i praktycznego społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw._x000D_ W publikacji zaprezentowane zostały przez uczonych z różnych środowisk naukowych z całej Polski różnorodne ujęcia. koncepcje. nurty. kierunki badawcze i praktyczne przykłady (case study) analizy istoty. rozumienia teoretycznego i praktycznego społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. czyli jak można powiedzieć „od negacji do integracji”. Wszyscy jednak autorzy. prezentujący w publikacji swoje analizy. podkreślają konieczność traktowania w strategiach rozwoju przedsiębiorstw kapitału finansowego i rzeczowego w sposób zrównoważony. Dlatego nie ma nic lepszego niż dbanie o dynamiczną równowagę pomiędzy różnymi formami kapitału – bo wszystkie są niezbędne w procesie reprodukcji i żadna nie jest najważniejsza._x000D_

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 28.04


ISBN

9788380886100: Wydawnictwo

Format

22.45: https://woblink.com/ebook/podatek-dochodowy-odroczony-w-procesie-rewizji-sprawozdania-finansowego-agnieszka-wencel-tomasz-koniarski-207588u

Cena: Tomasz Koniarski


ISBN

9788324225415: Wydawnictwo

Format

20: https://woblink.com/ebook/ankoku-buto-hijikaty-tatsumiego-teatr-ciala-w-kryzysie-katarzyna-julia-pastuszak-207151u

Cena:


:

:

Cena:


Świadomość rodząca obrazy

Autor: Marzena Karwowska

Zamieszczone w książce studia stanowią przykład antropologicznego odczytania wybranych tekstów literatury polskiej XX wieku. poddawanych już wcześniej przez badaczy wielokrotnie procesom interpretacyjnym. Bachelardowska teoria ponadkulturowej jedności wyobraźni oraz Durandowska teoria antropologicznych struktur wyobraźni i koncepcja pluralizmu kulturowego pozwalają spojrzeć na artystę jako fenomen wyobrażeniowy. COGITO MARZĄCE. ŚWIADOMOŚĆ RODZĄCĄ OBRAZY. Zawarte w publikacji szkice mają stanowić próbę ukazania. na przykładzie konkretnych tekstów artystycznych. potencjału interpretacyjnego tkwiącego w Bachelardowsko-Durandowskiej antropologii zastosowanej do hermeneutyki dzieła literackiego._x000D_ Z Wprowadzenia_x000D_ Monografia Marzeny Karwowskiej to wartościowa praca. wpisująca się w międzynarodowy krąg badań mających na celu poszukiwanie uwarunkowanych antropologicznie mechanizmów. którym podlega wyobraźnia artystyczna. Stanowi godną uwagi alternatywę dla dominującego w badaniach literaturoznawczych dyskursu postmodernistycznego. odrzucającego w zasadzie antropologiczną perspektywę badań nad treściami kultury. Książka jest potrzebnym. istotnym przyczynkiem do badań nad wyobraźnią twórczą w literaturze polskiej XX wieku. inspirującym do myślenia o treściach kultury jako o systemie wyobrażeń (w tym przypadku rozpatrywanych na poziomie poetyki tekstu)._x000D_ Z recenzji prof. dr. hab. Stanisława Jasionowicza

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95literatura lesbijska, polityka społeczna książka pdf, podstawy finansów korenik pdf, wybawienie książka, tomasz mróz pisarz, psychologia ekonomiczna, aleksander fredro bajki, kodeks wygranych pdf, karta atutowa, brooke mcalary, apokryf juliana, serial w lesie, ficner ogonowska, heczko mikrobiologia, wstęp do prawoznastwa, lipińska 365 dni, monika rzepiela…