Jurysprudencja 9

Jurysprudencja 9

Autor: Wojciech Lamentowicz

W książce zaprezentowano emergentną koncepcję prawa jako proces narastania intensywności jego istnienia mierzonego na siedmiostopniowej skali. Z elementarnych cząstek. jakimi są normy. wyłania się system prawa jako całość o nowych właściwościach. a następnie coraz głębiej zakorzenia się w decyzjach. działaniach. racjach działania i motywacjach podmiotów prawa – zarówno tych. którzy mogą tworzyć lub stosować prawo. jak i tych. którzy mają jedynie obowiązek prawa przestrzegać. Szeroka koncepcja porządku prawnego obejmuje poza systemem prawa także stosunki prawne. zawody prawnicze. style egzekucji prawa. modele stosowania prawa. postawy wobec prawa oraz dyskurs legitymizacyjny obok prawno-dogmatycznego._x000D_ System prawa i porządek prawny są tu określane nie przez związek z państwem. lecz z inną systemotwórczą całością. z ramami instytucjonalnymi całego ustroju społecznego. które składają się z dynamicznej sieci relacji między władzą publiczną i prywatną a własnością publiczną i prywatną. W tych ramach i w dynamice statusów można zobaczyć systemotwórczą energię wprawiającą w ruch porządki prawne.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 24.45


Wiedza i kapitał ludzki w środowiskach przedsiębiorczości

Autor: Zbigniew Przygodzki

Ludzie i instytucje wytwarzają specyficzny klimat. warunki życia i działania. które kreują środowiska przedsiębiorczości. Wykorzystując lokalne właściwości terytorium oraz siły globalizacji. środowiska te zyskują zdolność konkurowania w skali międzynarodowej. Terytorialna logika funkcjonowania buduje atmosferę „bycia u siebie”. w miejscu dającym poczucie stabilności i siły. Bezprecedensowy wzrost znaczenia wiedzy i kapitału ludzkiego. a także potencjał lokalnej motoryki procesów rozwoju zdeterminowały definicję nowego terytorialnego paradygmatu rozwoju. bazującego na kapitale terytorialnym. Zakorzenienie społeczne procesów ekonomicznych. w większym niż kiedykolwiek zakresie. kształtuje organizację życia gospodarczego. Niemniej nadal czynniki rozwoju mają tendencję do koncentracji przestrzennej. Zasadniczym wyzwaniem polityki pozostają więc dylematy związane z rozprzestrzenianiem się zjawisk i efektów rozwojowych w nowych warunkach._x000D_ Regiony. które potrafią uruchamiać i wzmacniać systemy innowacji oparte na terytorialnej logice funkcjonowania. a zarazem aktywnie i efektywnie uczestniczą w produkcji. absorpcji i dyfuzji wiedzy. zdolne są czerpać korzyści z konkurencji w skali globalnej. środowiska przedsiębiorczości sprawnie dostosowujące się do nowych uwarunkowań stają się ośrodkami i inkubatorami procesów rozwoju gospodarczego i ważnymi animatorami relacji społecznych._x000D_ Książka jest adresowana do Czytelników dostrzegających wartość w ludziach i ich relacjach oraz ufających w efektywność otwartego modelu innowacji.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


ISBN

9788380881471: Wydawnictwo

Format

22.45: https://woblink.com/ebook/analiza-fundamentalna-aleksandra-pieloch-babiarz-artur-sajnog-207743u

Cena: Artur Sajnóg


:

:

Cena:


Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce

Autor: Dorota Starzyńska

Monografia poświęcona jest niezwykle aktualnym zagadnieniom jakimi są bezpośrednie inwestycje zagraniczne i ich znaczenie w zwiększaniu konkurencyjności przedsiębiorstw. W literaturze przedmiotu mało jest prac opisujących procesy zachodzące w przemyśle przetwórczym. jego działach. jak i samych przedsiębiorstwach. a będących efektem pojawienia się bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Niniejsza monografia podejmuje próbę wypełnienia tej luki. akcentując zależności pomiędzy zaangażowaniem inwestorów zagranicznych w polski przemysł przetwórczy a konkurencyjnością przedsiębiorstw w nich funkcjonujących. Analizy przeprowadzono na podstawie danych pochodzących z badań realizowanych przez GUS. NBP oraz badania anki

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 21.6fiszki angielski mp3, ja hipis narkoman od fascynacji do degrengolady, simona kossak saga puszczy białowieskiej, dorota klus stańska, preludium fundacji, noce i dnie książka, henry james portret damy, wprowadzenie do psychologii pdf, grzegorz mucha, bajka z dzieciństwa, sztuczna inteligencja pdf, belle aurora raw, egomaniak, antoni scardina, maybe someday pdf, anna siewierska-chmaj, barbara lewicka, terapia zajęciowa książki, rzeźnia numer 5…