Ocalać

Ocalać

Autor: Jakub Dziewit.

Prezentowana książka jest o fotografii w ruchu – powielanej. dystrybuowanej. oglądanej. przekazywanej z rąk do rąk i eksponowanej – oraz o związanej z fotografią pamięci indywidualnej i zbiorowej._x000D_ Za punkt wyjścia do rozważań autorzy przyjęli zdjęcia z archiwum Zofii Rydet zrobione na Podkarpaciu. ale przede wszystkim interesowało ich. jak korespondują one z miejscowymi wzorcami praktyk fotograficznych. Badania wykazały. że fotografia rodzinna pełni na analizowanym obszarze bardzo podobną funkcję do tej. o której mówiła artystka – ma ocalać od zapomnienia. Ocalanie to odnosi się jednak do różnych. dynamicznych procesów budowania wyobrażeń o świecie i przeszłości z wykorzystaniem medium fotograficznego. Właśnie owe procesy i wyobrażenia są przedmiotem tej publikacji._x000D_ Od Autorów_x000D_ „Praca Jakuba Dziewita i Adama Pisarka stanowi bardzo interesujący wkład do naukowej refleksji nad dziedzictwem fotograficznym Zofii Rydet. Przedkładana książka w olbrzymim stopniu aktualizuje namysł nie tylko nad fotografią jako formą dokumentacji rzeczywistości. lecz także stawia odważne pytania o jej funkcję – zarówno w czasie bliskim Zofii Rydet. jak i we współczesności. Autorzy wpisują swoją wypowiedź w retorykę pamięci. pracę zapomnienia i wspomnień. namysłu nad minionym światem. który został starannie udokumentowany w momencie swojego odchodzenia i równie starannie zarchiwizowany. W oryginalny sposób nawiązują do bardzo żywej dziś naukowej refleksji nad pamięcią. jej miejscami i kulturową funkcją._x000D_ Z recenzji dr hab. Agnieszki Kaczmarek

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


Filozofia Donalda Davidsona

Autor: Janusz Maciaszek

Struktura publikacji odzwierciedla logikę prowadzonych rozważań od zagadnień szczegółowych (Alfreda Tarskiego semantycznej definicji prawdy w rozdziale pierwszym). do coraz szerszych i praktycznych (poprzez powiązanie teorii znaczenia z zagadnieniem uczenia się języka w rozdziale drugim i koncepcję semantyki nieodniesieniowej w rozdziale trzecim). aż do uzyskania w filozofii Davidsona spójnej koncepcji rodzajów wiedzy. w zdobyciu której istotną rolę odgrywa teoria interpretacji (omówiona w ostatnim czwartym rozdziale). Maciaszek pokazuje ewoluowanie poglądów Davidsona szczególnie w kwestii teorii znaczenia. co komentatorom tej teorii sprawia do dziś wiele trudności interpretacyjnych. W swoim autorskim ujęciu omawia nie tylko kwestię zobowiązań ontologicznych semantyki (w ujęciu filozofii analitycznej). lecz wskazuje także na jej uwikłanie w rozważania o charakterze metafizycznym. Bardziej zaawansowany Czytelnik otrzyma ponadto szczegółowe analizy krytyczne Autora podejmującego polemikę zarówno z różnymi reprezentatywnymi dziś podejściami do koncepcji semantyki Davidsona. jak i z różnymi interpretacjami teorii prawdy Tarskiego. znajdującej się u podstaw tejże semantyki._x000D_ Z recenzji prof. Urszuli Żegleń

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95www everafterhigh pl, czarnobylska modlitwa audiobook, podróż cilki pdf, epoka nowożytna charakterystyka, agnieszka maciag ksiazki, najstraszniejsze potwory, demiurg planety ksi, paluchowski diagnoza psychologiczna, handel ludźmi pdf, jerzy alski, królowie clonmelu, niebieskie chachary chomikuj, kartkówki z matematyki, królowa śniegu andersen pdf, szkoła klasyczna prawa karnego, pod prąd robert biedroń, pod wodzą attyli, moja walka, najciekawsze audiobooki ranking, edward wełpa…