Z problematyki cyberpunku Literatura Sztuka Kultura

Z problematyki cyberpunku Literatura Sztuka Kultura

Autor: Adam Mazurkiewicz

Kultura współczesna coraz ściślej jest stymulowana przez rozwój nowych mediów i technologii cyfrowych. W książce skoncentrowano się głównie na obiegu popularnym. ponieważ w nim odzwierciedlane są postulaty zwolenników cyberkultury. a także dlatego. że obieg popularny współcześnie najżywiej reaguje na przemiany społeczne. dostosowując do oczekiwań odbiorców proponowane teksty kultury. W tym sensie kultura popularna może stanowić odzwierciedlenie społecznej świadomości. znamiennej dla epoki. w której powstała. W obiegu tym również – niekiedy (jakkolwiek nie zawsze intencjonalnie) niby w krzywym zwierciadle – odbijają się artystyczne eksperymenty i dyskusje na ważkie społecznie tematy. Określenia „cyberpunk” i „cyberpunkowy” prze-

31.99: https://woblink.com/ebook/huczy-jak-w-ulu-kielbowicz-magdalena-147270u

Cena:


Paradygmaty i instrumenty kreowania wartości przedsiębiorstwa

Autor: A. Natasza Duraj

W książce opisano problemy poszukiwania. tworzenia i wykorzystywania różnych instrumentów i mechanizmów kreowania wartości przedsiębiorstwa z uwzględnieniem odmiennych koncepcji i rozwiązań metodycznych. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej dają możliwość poznania wielkości łącznych dochodów wygenerowanych przez przedsiębiorstwo w okresie sprawozdawczym. Można też znaleźć odpowiedź na pytania: czy implementowanie wyróżniających się produktów niszowych. dających ponadprzeciętne marże ‒ ma wpływ na wartość przedsiębiorstwa i jaka jest skala tego wpływu; w jaki sposób zbudować controlling. aby spełniał swe zadania. a jednocześnie. aby jego eksploatacja nie przysparzała przedsiębiorstwu nadmiernych kosztów. Obecnie m

:

Cena:


E-sprawozdania.102 odpowiedzu na trudne pytania

Autor: Gyöngyvér Takáts

Od 1 października 2018 r obowiązuje nowelizacja ustawy o rachunkowości. która narzuciła elektroniczną formę sprawozdań finansowych oraz wymóg przesyłania ich do Krajowego Rejestru Sądowego i do Krajowej Administracji Skarbowej. Do wysyłania e-sprawozdań są zobowiązane wszystkie podmioty stosujące ustawę o rachunkowości. Nadal mają one wiele wątpliwości z tym związanych.

Publikacja jest zbiorem odpowiedzi na pytania nurtujące naszych Czytelników. Zostały one uporządkowane w bloki tematyczne dotyczące:

● wymagań technicznych. terminów oraz podpisywania e-sprawozdań kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

● spółek osobowych. spółek cywilnych i spółek działających w war

19.92: https://woblink.com/ebook/ppk-poradnik-pracownika–147376u

Cena:arrows hell, gasparow, tatuażysta z auschwitz mobi, marcin ciszewski deszcz, marcin ciszewski gliniarz, zaufaj mi książka, najsłynniejsze powieści historyczne, patryk chilewicz, niedopasowani pdf, chlorowanie metanu, biega krzyczy pan hilary gdzie są moje okulary, virion obława chomikuj, sprawdzian ósmoklasisty angielski, powieści reymonta, wartości społeczne, arystoteles polityka, obowiązki szlachty, fulla horak pdf, program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej warchoł pdf, william wharton ptasiek, the radium girls, witold gombrowicz trans-atlantyk…