ISBN

ISBN

9788379698196: Wydawnictwo

Format

21.45: https://woblink.com/ebook/is-the-body-the-temple-of-the-soul-krzysztof-t-konecki-207519u

Cena: Konecki


Postępowania incydentalne związane z wykonaniem kary pozbawienia wolności w programie probacji

Autor: Grzegorz Wiciński

Opracowanie ma charakter analizy naukowej wspartej na paradygmacie opisu teoretycznego i analiz statystycznych interpretujących przedmiot badań. (…) Walorem opracowania jest udana próba prezentowania skuteczności i efektywności orzekania przez sądy modyfikacji wykonywania kary pozbawienia wolności w kognitywnym modelu analizy prawnej uwzględniającej różne podsystemy normatywne. tj. przepisy prawa karnego materialnego. prawa karnego wykonawczego. prawa karnego procesowego oraz ustawowego porządku o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. (…) Kolejnym istotnym zagadnieniem w płaszczyźnie analizy prawno-kryminologicznej są rozważania Autora prezentującego pogląd. iż instytucja postępowań incydentalnych modyfikujących sposób wykonywania kary pozbawienia wolności jest klasycznym środkiem indywidualnego oddziaływania na sprawcę czynu inkryminowanego. (…) praca ta zmusza uważnego czytelnika do stawiania fundamentalnych dla prawa karnego i kryminologii pytań-kluczy. pytań z dziedziny podstawowych paradygmatów naukowych. Jednym z podstawowych pytań jest tożsamość prawa. która zawiera się w dyskursie na temat podmiotowości osoby sprawcy i granic odpowiedzialności za czyn. a tym samym z pojęciem winy._x000D_ Z recenzji wydawniczej prof. zw. dr. hab. Andrzeja Bałandynowicza

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 36


Partycypacja społeczna na poziomie lokalnym

Autor: Magdalena Kalisiak-Mędelska

Publikacja niniejsza dotyczy partycypacji społecznej – trzeciego możliwego wymiaru decentralizacji administracji publicznej. Współcześnie bowiem coraz większego znaczenia nabierają aktywne wspólnoty samorządowe. potrafiące skutecznie wykorzystać mechanizm zbiorowego podejmowania decyzji w drodze konsultacji. negocjacji. kompromisu i konsensusu. Obok zobrazowania stanu partycypacji społecznej w polskich gminach przedstawiono także teoretyczne scenariusze zmian. które w konfrontacji ze zidentyfikowanym jej stanem posłużyły do nakreślenia możliwych kierunków reorientacji. Rozważania osadzono w środowisku lokalnej administracji samorządowej. Jest ona niezaprzeczalnym potwierdzeniem zbliżenia administracji publicznej do obywateli. a tym samym – płaszczyzną rozwo

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 24.5


ISBN

9788375259223: Wydawnictwo

Format

16.8: https://woblink.com/ebook/czynniki-warunkujace-wewnatrzpopulacyjna-zmiennosc-konstytutywnej-pigmentacji-skory-i-wlosow-u-dzieci-odmiany-bialej-w-okresie-przedpokwitaniowym-aneta-sitek-207212u

Cena:baśń czerwony kapturek, ku bogu audiobook, renia spiegel dziennik, marcin łochowski, adam regiewicz, drogi żółciowe anatomia, pakt ribbentrop beck pdf, kryminologia pdf, sztuka kochania wisłocka pobierz pdf, robynne chutkan, grandet balzaka, gordon young, odaliski, gry dla dzieci biedronka i czarny kot, dorota gruszka, marcin kałduński, mini wykłady o maxi sprawach, ebooki pdf, jakub przytarski, pięć dysfunkcji pracy zespołowej pdf, ebook darmowe…