Klasyczna literatura arabska

Klasyczna literatura arabska

Autor: Bielawski Józef

Oddajemy do rąk czytelnika zarys historii klasycznej literatury arabskiej obejmujący bogatą i różnorodną literaturę piękną: poezję i prozę. oraz piśmiennictwo filozoficzne i naukowe począwszy od epoki przedmuzułmańskiej aż po wieki upadku (VI−XVIII w.). Jest to trzecie wydanie poprawione i uaktualnione pracy prof. Józefa Bielawskiego. która przez wiele lat była jedynym źródłem wiedzy na temat tej literatury w języku polskim.

Wydawnictwo: Dialog

Cena: 22


Arendt i Heidegger. Pedagogiczna obietnica filozofii

Autor: Sosnowska Paulina

W intelektualnej relacji Martina Heideggera i Hannah Arendt – jednych z najbardziej wpływowych myślicieli XX wieku – uwidaczniają się najistotniejsze zwroty w najnowszej filozofii oraz historii Zachodu: dramat totalitaryzmu. rozpad tradycyjnych kategorii metafizycznych i politycznych. konieczność mozolnego wykuwania nowego języka opisu rzeczywistości. Tezę książki wyraża przekonanie. że odpowiedź Arendt na filozofię Heideggera. udzielona w szerokim kontekście zmagań obojga myślicieli z filozoficzną tradycją Zachodu. otwiera także nowy horyzont do przemyślenia relacji między pedagogiką a filozofią. Praca ta rozpoczyna się od krytycznej rekonstrukcji pojęć. tradycyjnie spajających pedagogikę z filozofią. Następnie. stanowi rozwinięcie tezy Arendt o zerwaniu nici tradycji. umiejsc

31: https://woblink.com/ebook/bordertown-edyta-jurkiewicz-rohrbacher-ilves-j-m–186166u

Cena:


Sen nocy letniej

Autor: William Shakespeare

”Sen nocy letniej” to komedia Williama Shakespeare’a. która powstała pod koniec XVI wieku. Zalicza się do najpopularniejszych dzieł tego autora.

Komedia ta przedstawia świat wyobraźni i mitologii (postać Oberona. a także Tytanii. pojawia się już wcześniej). Niektóre wątki mogą jednak być zaczerpnięte z Metamorfoz Owidiusza. którymi Shakespeare zajmował się jeszcze w czasach swojej edukacji.

Wydawnictwo: Avia Artis

Cena: 14.49


1

:

:

Cena:gdzie kupić książki po angielsku, iwona benjamin wiek, siostra księżyca pdf, mapa myśli pedagogika przykłady, gleboznawstwo pdf, zatruty ogród, krystyna mirek tajemnica zamku, stowarzyszenie umarłych poetów książka pdf, friendzone książka, historia internetu pdf, artur sobczak, smocza perła, andreas moritz, h.e.o. herbert, mróz ekspozycja pdf, wielkie nadzieje książka…