Polsko-czeskie i polsko-słowackie kontakty filmowe

Polsko-czeskie i polsko-słowackie kontakty filmowe

Autor:

W tomie ukazano kontakty filmowe między kinematografiami polską. czeską i słowacką. Autorzy – filmoznawcy. a zarazem bohemiści z kraju i zagranicy – podjęli zagadnienia współpracy instytucjonalnej. historii pojedynczych wspólnych projektów. a także kwestie adaptacji. edukacji filmowej czy wizerunku służb specjalnych w filmach._x000D_ Książka ma charakter naukowy. ale satysfakcję z jej lektury odniesie także odbiorca niezajmujący się profesjonalnie relacjami polsko-słowacko-czeskimi […]. Mamy do czynienia z pierwszą monografią poświęconą temu zagadnieniu. W dotychczasowych publikacjach podejmujących tematykę relacji polsko-czesko-słowackich problemom relacji filmowych poświęcone były zaledwie nieliczne teksty. Prezentowana książka zawiera omówienie tych relacji zarówno na poziomie oficjalnej współpracy międzynarodowej. jak i pojedynczych filmów. odnosi się też do lat przedwojennych. okresu socjalistycznego oraz czasów po roku 1989. Stanowi dzięki temu opracowanie dość wyczerpujące. […] Pisząc o filmach. autorzy tworzą przy okazji obraz współpracy politycznej. artystycznej. zwracają uwagę na kwestie kulturowe. przez co publikacja ma charakter nie tylko filmoznawczy. lecz także politologiczny i kulturoznawczy._x000D_ Z recenzji prof. dr. hab. Piotra Zwierzchowskiego_x000D_ (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 23.45


ISBN

9788381427487: Wydawnictwo

Format

14.95: https://woblink.com/ebook/chemia-analityczna-bozena-chmielewska-bojarska-207927u

Cena:


Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na gospodarkę i społeczeństwo

Autor:

Monografia jest efektem kilkuletnich badań realizowanych w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki. Zawiera ona wyniki analiz wykonanych na podstawie danych empirycznych pozyskanych w procesie badawczym. Książka przedstawia argumenty pozwalające zająć obiektywne stanowisko w sprawie wykorzystania specjalnych stref ekonomicznych jako narzędzia polityki gospodarczej. W szczególności w publikacji Czytelnik znajdzie odpowiedzi na pytania:_x000D_ • Co to jest efektywność Specjalnych Stref Ekonomicznych?_x000D_ • Jaki wpływ na efektywność SSE mają czynniki makroekonomiczne charakteryzujące poziom uprzemysłowienia danego regionu kraju?_x000D_ • Jaki wpływ miał poziom rozwoju gospodarczego regionów dla wybór lokalizacji inwestycji w SSE?_x000D_ • Jakie znaczenie mają ulgi podatkowe dla inwestujących w SSE?_x000D_ • Jakie było wykorzystanie ulg podatkowych przez przedsiębiorstwa działające w SSE?_x000D_ • Jak oddziałują inwestycje w SSE na spadek bezrobocia w otoczeniu lokalnym?_x000D_ • Jakie jest znaczenie stref ekonomicznych w rozwoju regionów peryferyjnych?_x000D_ _x000D_ Autorzy udostępniają wyniki badań. na podstawie których prowadzą wnioskowanie. Ponadto w opracowaniu zamieszczono projekcje finansowe pozwalające w sposób empiryczny zweryfikować wpływ specjalnych stref ekonomicznych zarówno na gospodarkę Polski. jak i na rozwój regionów. Wykonane badania statystyczne dostarczają istotnej wiedzy na temat realnego oddziaływania inwestycji w SSE na spadek bezrobocia. wzrost przedsiębiorczości oraz aktywność samorządów terytorialnych w zakresie przyciągania nowych inwestorów.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45mówiąc inaczej paulina mikuła, otoczeni przez idiotów pdf chomikuj, życiorys maryi, sprzecznosc, roman batko, retoryka pdf, atak królewsko-indyjski, na szczycie haner, czlowiek w poszukiwaniu sensu, ania z zielonego wzgórza wydawnictwo literackie, niezbity dowód, sekretne życie drzew pdf, łowcy szpiegów, piotr witt, włam się do mózgu pdf pobierz, drogowskaz statystyczny pdf, poza schematem malcolm gladwell, wydawnictwo akademickie, literatura lesbijska, laboratorium w szufladzie fizyka, już idziemy spać, wielka koalicja, tomasz dominik, ksiazki o psach, strelau różnice indywidualne pdf, teoria wychowania w zarysie…