Wizerunek władców bizantyńskich w Historii kościelnej Ewagriusza Scholastyka

Wizerunek władców bizantyńskich w Historii kościelnej Ewagriusza Scholastyka

Autor: Kazimierz Ginter

Prezentowana książka poświęcona została odtworzeniu i analizie obrazu cesarzy bizantyńskich (od Teodozjusza II do Maurycjusza) w Historii kościelnej Ewagriusza Scholastyka. bizantyńskiego historyka Kościoła z VI w. Dla Autora na obraz cesarzy składa się zarówno bezpośredni ich opis (charakteru. wad. zalet. wyglądu zewnętrznego etc.). jak i opis pośredni – poprzez przedstawienie prowadzonej przez nich polityki. a także zachodzących w czasach ich rządów wydarzeń. które Ewagriusz mógł uważać za skutki ich panowania._x000D_ Książka nie tylko wzbogaca naszą wiedzę na temat Ewagriusza Scholastyka. jego pisarskiego warsztatu i literackich inspiracji. ale stanowi również interesującą panoramę dziejów wschodniej części imperium rzymskiego w V–VI w._x000D_ „Charakteryzując pracę wypada podnieść jeszcze jeden cenny aspekt metodologii badań. Kazimierz Ginter to uczony zaliczający się do pokolenia chętnie sięgającego po nowoczesne narzędzia pracy naukowej i wzbogacającego warsztat badawczy historii późnoantycznej. Analizując teksty sięgnął po narzędzie pozwalające identyfikować miejsca zbieżne i wskazywać ich proweniencję (w ramach Thesaurus Linguae Graecae). co umożliwiło mu na ustalenie powiązań podstawowego źródła z innymi tekstami antycznymi i bizantyńskimi._x000D_ Jestem przekonany. że praca Kazimierza Gintera (…). ukazująca postać i dzieło Ewagriusza z nowej perspektywy zasługuje na opublikowanie.”_x000D_ prof. dr hab. Maciej Salamon_x000D_ Uniwersytet Jagielloński

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


https://woblink.com/product-publication/download/207256/pdf

1:

:

Cena:


Rachunkowość umów leasingu

Autor: Mikołaj Turzyński

W książce opisano stan regulacji prawnych rachunkowości w zakresie umów leasingu oraz określono potencjalne kierunki ich zmian. W sześciu rozdziałach monografii autor przedstawił następujące zagadnienia: przebieg procesu standaryzacji rachunkowości umów leasingu. polskie przepisy o rachunkowości w zakresie umów leasingu – KSR 5. kwalifikację umów leasingu na podstawie przepisów o podatku dochodowym. regulacje Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 17 „Leasing”. regulacje Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 16 „Leasing”. propozycje zmian regulacji rachunkowości w zakresie leasingu w Polsce._x000D_ Publikacja jest przeznaczona zarówno dla badaczy zajmujących się problematyką rachunkowości umów leasingu. jak i praktyków prowadzących księgi rachunkowe oraz przygotowujących sprawozdania finansowe.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 24.95biblia ekumeniczna opinie, przedwiośnie ebook, jarosław ruszkiewicz, pieśń lodu i ognia ebook, podstawy neonatologii szczapa pdf, ostatnia brygada, b.a. paris dylemat, lektura sposób na elfa, uzdatnianie wody pdf, obywatel i małgorzata, joachim łeptuch, budowa motocykla pdf, jacek osiewalski, mimo lęku, historia moich zębów, stanisław owsiak finanse pdf, marek stączek, testy i quizy, mach mit neu 1, pokochać siebie anna dodziuk…