Tradycyjny a nowoczesny sposób budowania zaufania klientów do banku na przykładzie mBanku

Tradycyjny a nowoczesny sposób budowania zaufania klientów do banku na przykładzie mBanku

Autor: Marika Świeszczak

Sferą szczególnie wpływającą na decyzje konsumentów są działania marketingowe wykorzystujące takie instrumenty. jak reklamy i grywalizacja. których podstawowym celem jest dotarcie do klienta z określonym komunikatem na temat produktu lub usługi bankowej. Reklamy należą do tradycyjnych narzędzi kształtowania relacji z konsumentami. zaś grywalizacja reprezentuje nowoczesny. a nawet innowacyjny nurt komunikacji marketingowej. Obie te formy – reklamy i grywalizacja – posługują się innymi sposobami oddziaływania na klientów. a w konsekwencji w różnym stopniu wpływają na ich decyzje i poziom zaufania do banku. Grywalizacja jest mniej znanym narzędziem komunikacji. dlatego mniejsza jest. w porównaniu do reklam. świadomość konsumentów dotycząca wpływu mechanizmów grywalizacji na ich decyzje zakupowe. Jeśli jednak konsumenci zdają sobie sprawę. że są poddawani działaniu owych mechanizmów. może to w jakimś stopniu przekładać się na ich zaufanie do banku._x000D_ Głównym celem monografii są rozważania na temat wpływu reklam i grywalizacji na zaufanie klientów do banków. a w dalszej kolejności na ich decyzje zakupowe. W książce przedstawiono mechanizmy kształtowania relacji z konsumentami na przykładzie działań marketingowych mBanku. jedynego banku w Polsce. który wdrożył w swoim systemie transakcyjnym grywalizację. a oprócz tego jego komunikaty reklamowe wyróżniają się pewnym stopniem niestandardowości w całokształcie działań instytucji finansowych._x000D_ Publikacja stanowi istotny wkład w rozwój literatury przedmiotu. zaś wnioski z części badawczej mogą przyczynić się do udoskonalania działalności marketingowej banków.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


Autoetnograficzne ‚zbliżenia’ i ‚oddalenia’

Autor:

Prezentowana książka jest dziełem wybitnym. monografią przełomową w polskiej nauce. będącą doskonałą emanacją zaangażowani a autorów w zmienianie krzywdzących stereotypów. upowszechnianie wiedzy. rozwój praktyk badawczych czy przygotowywanie opracowań metodologicznych dotyczących autoetnografii. Publikacja (intencjonalnie niepodręcznikowa) świetnie porządkuje zasady i sposoby stosowania autoetnografii w praktyce badawczej czy tekstach analitycznych. z wielkim wyczuciem ukazuje autoetnografię we wszystkich znanych dotąd wcieleniach._x000D_ Praca jest nowatorska w trzech wymiarach. Po pierwsze. stanowi pierwszą w literaturze polskiej tak obszerną i wyczerpującą syntezę wiedzy na temat autoetnografii. Po drugie. twórczo rozwija ideę naukowego pisarstwa eksperymentalnego. programowo korzystając z jego sugestywnego oddziaływania na czytelnika. czyniąc język nauki bardziej ludzkim. Po trzecie. autorzy posuwają naprzód wiedzę metodologiczną i praktykę metodyczną z zakresu poszczególnych odmian badań autoetnograficznych. wskazując perspektywy jej rozwoju i korzyści płynące z jej szerszego zastosowani a w naukach o człowieku i świecie._x000D_ Oprócz niezwykle kompetentnego wykładu na temat autoetnografii obcujemy z głosami „walczącymi” o redefinicję wykładni naukowości dla dobra człowieka i kreowania lepszego świata._x000D_ Z recenzji prof. Dariusza Kubinowskiego (Uniwersytet Szczeciński)

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 24.95grupa pwn, neurologia kozubski pdf, regina brett książki, skorpion czarny, ebook pdf, ludwik florek, trening schultza, 365 dni książka chomikuj, ms force, podnieś głowę, potęga irracjonalności pdf, czasopismo egzorcysta, elizabeth gilbert wielka magia, diuna ebook, podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, camilla lackberg ksiazki, logopedia książki, gora obietnic, ufo fakty…