Zielone miejsca pracy

Zielone miejsca pracy

Autor: Łukasz Jarosław

Monografia wpisuje się w nurt rozważań na temat aktualnych procesów i zjawisk związanych z wdrażaniem w praktykę gospodarczą idei zrównoważonego rozwoju. Jej celem jest ukazanie. iż przechodzenie z brązowej gospodarki na zieloną przyczynia się do jakościowej zmiany charakteru miejsc pracy. Powstają tzw. zielone miejsca pracy. które w myśl wieloaspektowych analiz odzwierciedlają założenia zielonej gospodarki._x000D_ Transformacja obecnego sposobu gospodarowania na bardziej zrównoważony. czyli na zieloną gospodarkę i powstawanie zielonych miejsc pracy. daje szansę rozwoju lokalnego rynku pracy. Korzyści te zostały opisane w prezentowanej publikacji zarówno z perspektywy zmian ilościowych. jak i jakościowych zachodzących na lokalnym rynku pracy.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersy

Cena: 0.01


Wybór tekstów z dziejów języka polskiego

Autor:

Dwutomowa antologia pod red. prof. Marka Cybulskiego przynosi uporządkowany chronologicznie zbiór ponad pięciuset tekstów polskich. Obejmuje ogół piśmiennictwa. utrwala w całości lub we fragmentach teksty od najstarszych po współczesne: od średniowiecznej bulli papieskiej do internetowego flejmu. Zawiera zabytki kanoniczne. powszechnie znane. ale także dotąd niepublikowane i trudno dostępne; teksty wybitne i nietypowe oraz niewybitne i typowe: wielką poezję i nieudolną rymowankę. artykuł sławnego uczonego i pracę domową ucznia-nieuka. Odkryjemy zabawny barokowy przepis kucharski i ponury list skazańca pisany w dniu egzekucji; sensacyjny protokół sprawy o czary i pedantyczny regulamin strzelania z muszkietu. Odnajdziemy świadectwa ekspansji i porażek naszego języka. grzęźnięcia w prymitywie i dorastania do nowoczesności; ulegania obcym wpływom i wybijania się na językową niepodległość. _x000D_ Książka umożliwia śledzenie ewolucji stylów funkcjonalnych. społecznych odmian języka. świadomości językowej i wiedzy o języku. Informuje o sytuacji językowej w Polsce. o polityce językowej Polaków i wobec Polaków. Pokazuje ewolucję fonetyki. gramatyki. słownictwa i ortografii. Teksty opatrzono omówieniami zjawisk. które w nich wystąpiły lub które stanowiły dla nich konteksty. Wyjaśnienia te umieszczono w komentarzach. przypisach. słownikach i w indeksie. _x000D_ Wybór… ma przede wszystkim pomóc studentom i pracownikom filologii polskiej w studiowaniu i nauczaniu historii języka. gramatyki historycznej. stylistyki. retoryki. leksykologii. genologii. dialektologii. ale z pewnością zainteresuje każdego. kogo fascynują sprawy Polski i Polaków._x000D_

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 40.5głos o.pio, francis duncan, ceausescu piekło na ziemi, ekonometria pdf, willa pod kasztanem tom 3, darmowa biblioteka online, jak to dobrze być chłopakiem, geozagrożenia, autostopem przez galaktykę online, najlepsze skecze kabaretowe, do wszystkich chłopców których kochałam 2 książka, amerykański brud, skandynawski półwysep, na krańcu świata…