Polskie inwestycje bezpośrednie

Polskie inwestycje bezpośrednie

Autor: Bogdan Buczkowski.

Międzynarodowa ekspansja polskich przedsiębiorstw w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych jest stosunkowo nowym. ale dynamicznym zjawiskiem. które mocno wpływa na krajobraz polskiej gospodarki i konkurencyjności. Wzbudza też rosnące zainteresowanie praktyków (specjalistów od biznesu międzynarodowego). polityków i ekonomistów. Zaangażowanie przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych ma różny zakres (od marginalnego do pełnego). Skala ta zależy od dwóch grup czynników: endogenicznych (wywodzących się z potencjału konkurencyjnego firmy. jej przewag i umiejętności dostosowania się do warunków panujących w gałęzi oraz w całej gospodarce) i egzogenicznych (determinowanych przez cechy otoczenia. w jakim działa przedsiębiorstwo). W książce można znaleźć jeszcze inne cieka

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 27


Od inkunabułów do pierwszych gramatyk

Autor: Ivan Petrov

W kulturze piśmienniczej Słowian południowych. przede wszystkim Bułgarów. okres rozpoczynający się od schyłku XV wieku i obejmujący wieki XVI i XVII jest postrzegany często jako etap zapowiadający dobę przednarodową czasów nowożytnych. Wiąże się to w szczególności ze stopniowym zastąpieniem wielowiekowej tradycji rękopiśmiennej rozwijającą się wtedy cyrylicką książką drukowaną. która – po inkunabułach krakowskich i czarnogórskich – była wydawana w takich ośrodkach. jak: Tărgoviște. Praga. Wenecja. serbskie klasztory. Wilno. a także Moskwa. Zabłudów. Lwów. Ostróg i wiele innych. Badanie starodruków słowiańskich łączy się ściśle z opisem procesów. które zdeterminowały powstanie nowożytnych języków literackich obszaru Slavia Orthodoxa. w tym – z wpływem wspólnego dla p

:

Cena:


ISBN

9788379697304: Wydawnictwo

Format

22.6: https://woblink.com/ebook/przedsiebiorczosc-strategie-i-metody-zarzadzania-przedsiebiorstwem-null-207492u

Cena:japońskie liczydło, szaraki ufo, osobowość infp, leśmian w malinowym chruśniaku, libido dominandi, bezpieczeństwo zdrowotne, wydawnictwo łódzkie, golem gustav meyrink, miłosz biografia, rogala dobra matka, zasady zwycięzców bodo schafer, pająki pana roberta, rozwiązanie umowy z biurem rachunkowym wzór pdf, narcyza żmichowska poganka, urobieni reportaże o pracy, stanisław kot historia wychowania pdf, drzewo morwowe, słownik wyrazów obcych…