Zbożność i bezbożność w kulturze Greków

Zbożność i bezbożność w kulturze Greków

Autor: Joanna Rybowska

Autorka bada przejawy greckiej pobożności i śledzi reguły rządzące tą sferą w obszarze religii i obyczajowości starożytnych Greków. Opiera się na zachowanych źródłach literackich oraz szeroko pojmowanym piśmiennictwie. np. na materiałach inskrypcyjnych. Ze względu na zakres tematyczny praca wykracza daleko poza analizy filologiczne i sytuuje się na pograniczu religioznawstwa. antropologii kulturowej i filozofii. Jej niewątpliwym walorem jest kompleksowe ujęcie omawianej problematyki. zwłaszcza w obliczu obszernego i wielowątkowego zakresu badań. Czytelnik zapozna się z dyskusją na takie tematy. jak: Czy istniały normy religijne i instytucje o panhelleńskim znaczeniu. które kształtowały relacje Greków z bogami. czy też możemy mówić jedynie o religii poszczególnych poleis? Jaką rolę o

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na gospodarkę i społeczeństwo

Autor:

Monografia jest efektem kilkuletnich badań realizowanych w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki. Zawiera ona wyniki analiz wykonanych na podstawie danych empirycznych pozyskanych w procesie badawczym. Książka przedstawia argumenty pozwalające zająć obiektywne stanowisko w sprawie wykorzystania specjalnych stref ekonomicznych jako narzędzia polityki gospodarczej. W szczególności w publikacji Czytelnik znajdzie odpowiedzi na pytania:_x000D_ • Co to jest efektywność Specjalnych Stref Ekonomicznych?_x000D_ • Jaki wpływ na efektywność SSE mają czynniki makroekonomiczne charakteryzujące poziom uprzemysłowienia danego regionu kraju?_x000D_ • Jaki wpływ miał poziom rozwoju gospodarczego regionów dla wybór lokalizacji inwestycji w SSE?_x000D_ • Jakie znaczenie mają ulgi podatkowe dla inwestujących w SSE?_x000D_ • Jakie było wykorzystanie ulg podatkowych przez przedsiębiorstwa działające w SSE?_x000D_ • Jak oddziałują inwestycje w SSE na spadek bezrobocia w otoczeniu lokalnym?_x000D_ • Jakie jest znaczenie stref ekonomicznych w rozwoju regionów peryferyjnych?_x000D_ _x000D_ Autorzy udostępniają wyniki badań. na podstawie których prowadzą wnioskowanie. Ponadto w opracowaniu zamieszczono projekcje finansowe pozwalające w sposób empiryczny zweryfikować wpływ specjalnych stref ekonomicznych zarówno na gospodarkę Polski. jak i na rozwój regionów. Wykonane badania statystyczne dostarczają istotnej wiedzy na temat realnego oddziaływania inwestycji w SSE na spadek bezrobocia. wzrost przedsiębiorczości oraz aktywność samorządów terytorialnych w zakresie przyciągania nowych inwestorów.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45jerzy rawicz, gretkowska wenecja, nikita pietrow, kaprys milionera pdf, technologie komunikacyjne, tańcząca w ogniu, www.ibuk.pl, obsesja doskonałości pdf, bladość, hashimoto dieta książka, marcin rusnak, preludium fundacji, zapiski z wygnania sabina baral, nagi człowiek…