Kreowanie i realizacja strategii marketingowych przedsiębiorstwa

Kreowanie i realizacja strategii marketingowych przedsiębiorstwa

Autor:

Studium przypadku (case study) to jedna z metod badań jakościowych. bardzo pomocna przy rozwiązywaniu problemów z zakresu zarządzania. To szczegółowy opis zazwyczaj rzeczywistego zjawiska gospodarczego. w celu sformułowania wniosków dotyczących jego przyczyn i rezultatów. Stosuje się ją jako metodę edukacji menedżerskiej. szczególnie w odniesieniu do nauczania marketingu. ponieważ pozwala skonfrontować wiedzę studentów z praktyką funkcjonowania przedsiębiorstw oraz kształtuje umiejętności analityczne i decyzyjne._x000D_ Zaprezentowane w publikacji teksty studiów przypadków dotyczą problemów marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem. Każdorazowo zostały one poprzedzone teoretycznymi rozważaniami odnoszącymi się do kwestii omawianych w case study’s._x000D_ Praca jest przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych i zarządzania. a także dla menedżerów przedsiębiorstw i organizacji z różnych sektorów.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 17.45


Richard Swineshead’s Theory of Motion

Autor: Robert Podkoński

Richard Swineshead’s short treatises (opuscula) on motion provide us with a direct insight into the successive stages in the fourteenth-century Oxford speculative. mathematical science of local motion not only token generally. but also with respect to the progress of this thinker’s scientific awareness and knowledge. Even though the dependence of these opuscula on his predecessors’ – William Heytesbury and Thomas Bradwardine – texts is obvious at first sight. still Richard Swineshead interpreted and developed ingeniously the ideas put forth by the above-mentioned thinkers. Both short treatises on motion ascribed to Richard Swineshead can be justifiably seen as successive „steps” leading towards the treatise On local motion he included in his monumental Liber colculationum._x000D_ What is more. the actual texts of these opuscula in the form preserved in the manuscript copies should be recognized as reports (reportata) or students’ notes from Richard Swineshead’s lectures. rather than purposely and systematically written treatises. Consequently. these texts give us also on insight into the University discussions on natural philosophy in fourteenth-century Oxford. Therefore. the critical edition of Richard Swineshead’s opuscula on local motion included in this tome. based on all known preserved manuscript copies of these texts. provides the reader with o historically interesting and important piece of evidence of later medieval intellectual life.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


Statystyczna analiza systemów bonus-malus w ubezpieczeniach komunikacyjnych

Autor: Anna Szymańska

Książka wypełnia lukę w publikacjach poświęconych tematyce wykorzystania metod statystycznych i aktuarialnych w modelowaniu systemów bonus-malus stosowanych w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Jest zaadresowana do szerokiego grona odbiorców. Wiele ciekawych informacji i analiz znajdzie w niej praktyk ubezpieczeniowy odpowiedzialny za rozwój działalności zakładu ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych. wprowadzanie nowych produktów i śledzenie ich efektywności. Podobnie osoba interesująca się zastosowaniem metod statystycznych i aktuarialnych będzie mogła poznać i przeanalizować wiele podejść. metod i modeli wykorzystywanych w analizie i przy konstruowaniu systemów bonus-malus w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Ze względu na przyjęty sposób prezentacji poszczególnych zagadnień. praca może być potraktowana jako swego rodzaju poradnik umożliwiający sięgnięcie po odpowiednie wzory i algorytmy w zależności od rozwiązywanego przez czytelnika problemu. _x000D_ Na uwagę zasługują również: estymator bayesowski stawek składki. zaproponowane własne systemy bonus-malus. zastosowanie wskaźnika zespolonego do oceny wyników technicznych w poszczególnych klasach bonus-malus oraz do konstrukcji systemu bonus-malus. oraz algorytm pozwalający ocenić na ile zniżki i zwyżki składki. wynikające ze stosowania systemu bonus-malus. są rzeczywiste przy uwzględnieniu wzrostu składki._x000D_

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 25.2


Arteterapia dla dzieci i młodzieży

Autor: Wiesław Karolak

Arteterapia dla dzieci i młodzieży. Scenariusze zajęć może stanowić cenną pomoc dla nauczycieli. pedagogów. metodyków. arteterapeutów oraz studentów wielu specjalności pedagogicznych. edukacji artystycznej i arteterapii. Z tej publikacji. jak z przewodnika. mogą korzystać wszyscy. którzy prowadząc różne grupy zajęć. poszukują prostych i atrakcyjnych metod pracy. dających uczestnikom radość tworzenia i zwiększających efektywność działań twórczych._x000D_ Książka składa się z dwóch części. Pierwsza ma charakter teoretyczny i wprowadzający – pozwala na poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej arteterapii. Natomiast część druga zawiera scenariusze zajęć wraz z dokumentacją fotograficzną. ujęte w trzech blokach tematycznych: Zmysły. Cztery pory roku i Interakcje. Uczestnikami proponowanych warsztatów mogą być dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz młodzież licealna.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 29.9


Umysł rozstrojony

Autor: Tadeusz Sławek

Czego nas nauczyła wyprawa na Księżyc. w którą zabrał nas Żuławski? Nie wracając do poszczególnych miejsc lektury. zapytajmy. czy dałoby się znaleźć ich wspólny mianownik. punkt solarny. będący mocnym źródłem energii. Zaryzykujmy: węzłem. który splata wiele nici trylogii jest życie uwolnione od przewodnictwa. którego doświadczeniem źródłowym jest brak i utrata. życie na skrajnym horyzoncie oczekiwań i nadziei. i zawsze bliskie katastrofy. To wizja egzystencji zawieszonej nad przepaścią. Trylogia Żuławskiego jest więc tekstem stoickim: uczy. jak Montaigne. że prawdziwym powołaniem człowieka myślącego jest nauka umierania. Doświadczenie rozbitka jest doświadczeniem par excellence nowoczesnym. Brzegi znanego dotychczas świata okazują się niebezpieczne. a praktykowane na nich modele i style przeżycia okazują się niewystarczające i zawodne._x000D_ Tadeusz Sławek_x000D_ *_x000D_ Fascynująca eseistyczna wyprawa do świata wykreowanego w trzech powieściach fantastyczno-filozoficznych Jerzego Żuławskiego; świata. który od dawna zasługiwał na naszą uwagę. Na wskroś współczesna interpretacja cyklu powieściowego młodopolskiego pisarza. którego cechowała rozległa wiedza. erudycja i radykalny pesymizm. gdy chodzi o możliwości gatunku ludzkiego i losy całej cywilizacji. Jeżeli powracać do klasycznych dzieł polskiej prozy i przypominać je dzisiaj – to właśnie w taki sposób. który łączy doskonałą znajomość kontekstu historyczno­literackiego i myśli filozoficznej epoki z nowym. śmiałym i subiektywnym sposobem czytania._x000D_ Z recenzji prof. dr hab. Anny Czabanowskiej-Wróbel

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 34.9


Co jest za zasłoną?

Autor:

Zamieszczone w książeczce szkice i eseje młodych literaturoznawców i kulturologów są próbami pióra i pogłębionych refleksji. W centrum zainteresowań autorów znajdują się teksty prozatorskie i filmy o proweniencji metafizycznej. pogłosy lektur i obrazów. kontaminacje przeczytanego i obejrzanego z własnymi przeczuciami i wyobrażeniami. Projekt na zbiorek powstał po sześćdziesięciogodzinnym cyklu konwersatoryjnym Poważne i niepoważne gry sztuki z metafizyką. by uchwycić niewypowiedziane koncepty oraz domknąć nigdzie niezapisane rozmowy. Tematyka tekstów jest różnorodna. co dowodzi rozległości zainteresowań autorów. którzy niezależnie od siebie wielokrotnie zadawali to samo pytanie: „co jest za zasłoną?” – zarówno w znaczeniu eschatologicznym. zaczerpniętym ze słynnego monologu Hamleta. jak i mniej dramatycznym – rozważając problem egzystencjalny w ogóle._x000D_ Dorota Samborska-Kukuć

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95zima muminków test, audiobooki polskie, arabska krew: cz. 1, edyp jako bohater tragiczny krótko, ten obcy pdf, powieść franza kafki, ich piecioro, ewa kraus, europa szkic, friszke andrzej, ebooki, apartament w paryżu pdf, książki o homoseksualizmie, antonio socci książki, wstrząs obstrukcyjny…