Relacje w organizacji

Relacje w organizacji

Autor: Ilona Świątek-Barylska

Czy można opracować instrukcję obsługi człowieka? Można spróbować. ale liczba oraz złożoność mechanizmów. które wpływają na ludzkie zachowania jest olbrzymia. Nie da się ich zaprezentować w formie algorytmu. Zachowania ludzi są wypadkową czynników indywidualnych. charakteryzujących jednostkę (takich jak osobowość. temperament. system wartości. doświadczenia. etc.) oraz czynników sytuacyjnych (np. stosowanych w firmie rozwiązań organizacyjnych. zachowania przełożonego lub składu zespołu projektowego). Wyniki badań wielu socjologów. psychologów. antropologów czy specjalistów od zarządzania pozwoliły zidentyfikować i opisać wiele mechanizmów wyjaśniających zachowania ludzi w organizacji. Książka stanowi podręcznik kształtowania relacji społecznych w organizacj

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


Monumentalizacja języka w Rosji XX wieku. Eksplikacja diachroniczna paradygmatów naukowych

Autor: Jarosław Wierzbiński

(…) książka została napisana w oparciu o niezwykle bogaty materiał. głównie leksykograficzny. Autor przedstawia go i (…) analizuje paradygmaty kultury rosyjskiej w XX wieku. eksponując te okresy. gdy język. zwłaszcza zaś leksyka uległa najbardziej dynamicznym przemianom. Następnie prowadzi czytelnika przez problematykę upolitycznienia. ideologizacji oficjalnie obowiązującego języka oraz wskazuje na różnorodność pozajęzykowych okoliczności. które zdecydowały na wiele dziesięcioleci o takiej sytuacji._x000D_ (…) podjął też w swojej książce nowe. nieobecne wcześniej w literaturze badawczej wątki. Mam na myśli całą warstwę onomastyki sowieckiej. w tym także toponimy. Nie spotkałam się też dotychczas z prezentowanym przez autora spojrzeniem na kobietę sowiecką (w aspekcie genderowym). Poświęca on również sporo uwagi przysłowiom sowieckim. A one rzeczywiście zawierają w sobie wiele potencjalnych informacji dotyczących i poczynań władzy (bezprzykładna indoktrynacja oraz manipulowanie świadomością). i „zaludnienia” przestrzeni społecznej przeróżnymi monstrami i fantomami._x000D_ (…) odrębne rozważania poświęca autor okresowi pieriestrojki. czyli zarazem demitologizacji rzeczywistości i słownictwa. które trzeba było „odbrązowić”. spowodować. ażeby służyło opisowi prawdziwej. nie wirtualnej rzeczywistości. a także jej różnorodnym interpretacjom._x000D_ (…) Ponadto autor zrobił jednocześnie znacznie więcej. odtworzył bowiem także językowy obraz władzy sowieckiej. jej bezprzykładnej i wieloletniej kampanii propagandowej. Właśnie jej przewrotność. rozliczne działania manipulacyjne. szerzej zakłamywanie rzeczywistości. są zapisane w języku epoki._x000D_ z recenzji wydawniczej_x000D_ Prof. zw. dr hab. Joanny Korzeniewskiej-Berczyńskiej

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.8


1

:

:

Cena:mikolajek i inne chlopaki, obłęd książka, jan potkański, książką, bartosiak chomikuj, e ksiazka, ponowoczesnosc, bohdan woronowicz, książe arabski, harry potter i przeklęte dziecko audiobook, 1000 najczęściej używanych francuskich słów pdf, bracia slater ryder pdf chomikuj, biblioteka ebooków, huxleya, polski kryminał książka, horacy pieśni pdf, internetowa biblioteka…