Niże śródziemnomorskie jako czynnik klimatu Polski

Niże śródziemnomorskie jako czynnik klimatu Polski

Autor: Jan Degirmendžić.

Publikacja zawiera wyniki badań klimatologicznych. mających na celu ocenę roli działalności niżów. wędrujących znad Morza Śródziemnego na północ wzdłuż tzw. szlaku Vb i przynoszących często gwałtowne opady. wezbrania rzek i powodzie w Europie Środkowo-Wschodniej. w tym w Polsce. Przedstawiono w niej ponad 50-letnią historię występowania niżów śródziemnomorskich. Wyróżniono najczęściej obserwowane szlaki ich wędrówki oraz określono wielkość opadów pochodzenia śródziemnomorskiego w Polsce. Zidentyfikowano także formy cyrkulacji atmosferycznej. sprzyjające aktywności niżów śródziemnomorskich._x000D_ Książka jest pierwszym w literaturze polskiej monograficznym opracowaniem niżów śródziemnomorskich. Może być wykorzystana przez klimatologów i hydrologów. w tym także przez synoptyków w prognozowaniu ekstremalnych warunków hydrometeorologicznych w Polsce.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


Zmiany ilościowe i ich miara w traktacie O sześciu niedorzecznościach

Autor: Elżbieta Jung

Prezentowany tom to druga książka zawierająca tłumaczenie kwestii dotyczących zmian ilościowych anonimowego. angielskiego autora z czternastego wieku. Jak w poprzedniej. omawiającej problem sposobu pomiaru zmian jakościowych. jej autor przedstawia zagadnienia z punktu widzenia nowej interpretacji Arystotelesowskiej teorii zmian ilościowych i ruchu lokalnego. Interpretacja przedstawiona przez Oxfordzkich Kalkulatorów: Ryszarda Kilvingtona. Tomasza Bradwardine’a oraz Wilhelma Heytesbury’ego zakłada. że wszelkie zmiany tak jakościowe. np. ogrzewanie lub powstawanie elementów. jak i ilościowe. czyli powiększanie i ruch lokalny. należy opisywać stosując prawidła Euklidesowej geometrii. Tłumaczone tu kwestie z traktatu O sześciu niedorzecznościach wpisują się w tradycję m

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 21.45


Przedsiębiorczość. strategie i metody zarządzania przedsiębiorstwem

Autor:

Monografia dotyczy kluczowych problemów związanych zarówno z rozwojem przedsiębiorczości. jak również strategiami i metodami wykorzystywanymi w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Zawarto w niej wyniki badań autorów z różnych ośrodków naukowych. które odnoszą się do analizy wielu czynników wpływających na kreowanie przedsiębiorczości. a także diagnozy strategii i metod stosowanych w zarządzaniu współczesnymi przedsiębiorstwami. funkcjonującymi w warunkach zmiennego i niestabilnego otoczenia. Wskazano przyczyny i konsekwencje podejmowania decyzji o znaczeniu strategicznym dla współczesnych przedsiębiorstw. W sposób interdyscyplinarny ujęto ustanawianie zastawu na papierach wartościowych w polskich realiach gospodarczych w powiązaniu z bezpieczeństwem finan

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 18katarzynabonda, niewyjaśnione okoliczności chomikuj, masa o kobietach polskiej mafii pdf, syreny anna langner, mass effect 2 poradnik, pokonaj lęk, eumeswil, leszek balcerowicz wacław balcerowicz, nike 2019 nagroda, lekcje madame chic ebook, prawo karne last minute pdf, opiumu w rosole pdf, teatr cytat, polowanie na zło chris carter, zemsta 2, grzegorz majchrzak, jolanta zombirt, nothing less anna todd, język ogólnonarodowy, biblioteka ebooków, pierwszy raz książka, nie do pomyślenia…