1

1

:

:

Cena:


Przywry Trematoda. Zeszyt 34C

Autor: Katarzyna Niewiadomska

Wydawnictwo seryjne Fauna Słodkowodna Polski istnieje od 1935 roku. Dotychczas opublikowano 25 zeszytów poświęconych zarówno zwierzętom bezkręgowym (lnvertebrata). jak i kręgowcom (Vertebrata). Kolejne tomy Fauny Słodkowodnej Polski zawierają bogate dane ogólne dotyczące omawianej grupy zwierzęcej oraz informacje szczegółowe o należących do niej gatunkach. rodzajach. rodzinach i rzędach. Integralną częścią każdego opracowania są klucze do oznaczania taksonów. Dzięki takiemu ujęciu. monografie na temat poszczególnych grup systematycznych stanowią kompendium najnowszej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Zeszyty Fauny Słodkowodnej Polski przygotowują wybitni specjaliści w zakresie znajomości fauny Polski.

Tom 34C. autorstwa prof. dr

35: https://woblink.com/ebook/modna-polka-rozmowy-o-modzie-urodzie-i-zyciu-z-polskimi-ikonami-stylu-holownia-natalia-147084u

Cena:dobre życie, byłam kochanką arabskich szejków pdf, mroczne żądze, bagdadzie, biologia przekonań pdf, agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży pdf, beśka krzysztof, kultura języka polskiego markowski pdf, miłość i odpowiedzialność pdf, książka sposób na alcybiadesa, sztuka kochania pierwsze wydanie, follett filary ziemi, zakazana historia ludzkości pdf, gta 5 straż pożarna mapa, kennedy hudner, dieta w chorobie nowotworowej kapała pdf, bogna tyrmanda, polsko łaciński słownik…