Wizerunek felietonisty i sposoby jego werbalnego komunikowania

Wizerunek felietonisty i sposoby jego werbalnego komunikowania

Autor: Anna Barańska-Szmitko

Jaki efekt wizerunkowy można osiągnąć za pomocą jakich działań werbalnych? Odpowiedź na to kluczowe w prezentowanej książce pytanie sformułowano na podstawie badań. w ramach których ponad pół tysiąca respondentów czytało teksty czterech różniących się w opiniach felietonistów (Krzysztofa Vargi. Piotra Zaremby. Magdaleny Środy. Szymona Hołowni). a następnie określało ich cechy wizerunkowe oraz wypisywało te fragmenty. które stały się podstawą do przypisania wskazanych epitetów. Analiza odpowiedzi pozwoliła zdefiniować cechy wizerunku komunikowanego językowo i utworzyć katalog wykładników tych cech. To pierwszy. a zarazem jedyny taki katalog powstały na bazie empirycznych danych. przydatnych nie tylko do działań badawczych. lecz także do praktycznego projektowania komunikacji wizerunkowej._x000D_ „Publikacja jest nowatorska ima charakter pionierski. […] Konstruktywistyczna koncepcja trzech rzeczywistości. która stanowi inspirację dla autorki. wskazuje/potwierdza dwa akty: komunikowanie własnego wizerunku przez autora i kreowanie wizerunku autora przez odbiorcę/interpretatora. Autorka koncentruje się na tym drugim. […] Monografia może trafić do językoznawców. medioznawców. mediolingwistów. komunikologów. zarówno specjalistów. jak i adeptów tych dziedzin. Powinna dać do myślenia czynnym dziennikarzom. uświadamiając im kreacyjną rolę odbiorcy”._x000D_ Z recenzji prof. dr hab. Małgorzaty Kity

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 23.45


ISBN

9788381423359: Wydawnictwo

Format

19.95: https://woblink.com/ebook/biblioteczny-marketing-wewnetrzny-w-teorii-i-praktyce-na-przykladzie-bibliotek-wojewodztwa-lodzkiego-mariola-antczak-magdalena-kalinska-kula-207842u

Cena: Magdalena Kalińska-Kula


ISBN

9788324265305: Wydawnictwo

Format

25: https://woblink.com/ebook/ludzie-rzeczy-ludzie-o-porzadkach-spolecznych-w-ktorych-rzeczy-lacza-a-nie-dziela-waskiewicz-andrzej-204791u

Cena:


Bezpieka pogranicza

Autor: Lech Kowalski

O bezpiece cywilnej. znanej jako UB (Urząd Bezpieczeństwa) i SB (Służba Bezpieczeństwa) – słyszał każdy Polak. Zwiad WOP był kolejną bezpieką. tym razem w strukturach Ludowego Wojska Polskiego (LWP). tuż obok zbrodniczej Informacji Wojskowej (IW) i jej następczyni Wojskowej Służby Wewnętrznej (WSW).

POGRANICZE W OGNIU ** POWOJENNE GRANICE POLSKI ** FORMOWANIE WOJSK OCHRONY POGRANICZA ** UTRWALACZE WŁADZY LUDOWEJ ** ZWIAD WOP – ELITA BEZPIECZNIACKA EDUKACJA POGRANICZNIKÓW ** USZCZELNIANIE GRANIC ** INWAZJA NA CZECHOSŁOWACJĘ ** STAN WOJENNY

Bezpieczniackie służby cywilne zostały po roku 1989 poddane weryfikacji. natomiast wojskowe zwartym szykiem. spokojnie i bez strat. przemaszerowały ku nowej – jak sądziliśmy. niepodległej – już rzeczywistości.

Niniejsza monografia obejmująca lata 1945-1989. wiedzie od kołyski bezpieczniackiej po resortową emeryturę. wszechstronnie dokumentując działalność WOP Polski Ludowej. Ukazuje zasady funkcjonowania formacji. przedstawia kadrę dowódczą i motywy jej postępowania. ułatwiając zrozumienie pozornie niezwiązanych ze sobą mechanizmów transformacji po roku 1989.

Wydawnictwo: Fronda

Cena: 34.99


Wyobrażenia zbiorowe społeczeństw byłej Jugosławii w XXI wieku

Autor: Magdalena Rekść

Publikacja stanowi nowatorskie na gruncie polskiej politologii opracowanie dotyczące wyobrażeń zbiorowych – kategorii kojarzonej głównie z socjologią – z punktu widzenia badaczki sfery polityki. Przyjęty model teoretyczny posłużył autorce do naszkicowania i przeanalizowania kształtów wyobrażeń zbiorowych społeczeństw byłej Jugosławii w niełatwym okresie przedłużającego się kryzysu gospodarczego i nawarstwiania się kolejnych problemów politycznych. Pogłębiona diagnoza odczuć zwykłych ludzi na temat otaczającej ich rzeczywistości doprowadziła do konstatacji. iż w ostatnich latach piętrzące się trudności i negatywne emocje zaczęły przeważać nad optymistycznymi przesłankami. a utrzymanie stabilności regionu wymaga bardziej stanowczych i przemyślanych działań ze strony wspólnoty międzynarodowej._x000D_ Monografia. napisana z perspektywy politologicznej i oparta na danych jakościowych. łączy w sobie pierwiastki innych nauk społecznych i humanistycznych. co wydawało się konieczne do integralnego wyjaśnienia interdyscyplinarnej kategorii wyobrażeń zbiorowych. Takie poszerzone spojrzenie na skomplikowany region bałkański może przyczynić się do jego lepszego poznania i zrozumienia.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 23.95


Poglądy pedagogiczne Bogdana Nawroczyńskiego i ich współczesne implikacje

Autor:

Prezentowana publikacja dotyczy kluczowych aspektów myśli pedagogicznej Bogdana Nawroczyńskiego (1882-1974). jednego z najwybitniejszych klasyków polskiej pedagogiki – historii myśli pedagogicznej. pedagogiki porównawczej. dydaktyki i pedeutologii. Jest on również jednym z najważniejszych przedstawicieli polskiej filozofii wychowania. a jego książkę. Życie duchowe. Zarys filozofii kultury (1947). uznać należy za sztandarową pracę w tej dziedzinie. To ona zainspirowała Autorów oddawanej do rąk Czytelnika publikacji do wypowiedzi na temat życia duchowego._x000D_ „Zdecydowaliśmy się przywołać i zrekonstruować kategorię pojęciową życie duchowe Bogdana Nawroczyńskiego po to. by wejść z nim w rozmowę z perspektywy nas współczesnych. Staraliśmy się wniknąć zarówno w te aspekty jego myśli. które są nadal żywotne i pobudzające do ponownych przemyśleń. jak i w te. które są zapomniane. Jedne i drugie są warte odrestaurowania i umieszczenia w nowych perspektywach badawczych. W jaki sposób współcześnie jest odbierane życie duchowe w ujęciu Nawroczyńskiego? Po co i w jaki sposób dokonywać translacji jego ujęcia życia duchowego? Czy w trakcie przemieszczania pojęcia życie duchowe może dokonywać się także jego transformacja? Na te pytania próbują odpowiedzieć Autorzy niniejszej publikacji” (ze Wstępu).

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 24.95ewa miklaszewska, ksiegarnia ebook, abc wolters kluwer, jerzy pilch książki, zbrodnia i kara ebook, maria jaczynowska, rafał wos, atwood opowieść podręcznej, finanse międzynarodowe pdf, larry 7 poradnik, dziarski dziadek książka, agnieszka lingas łoniewska zakręty losu, manwhore tom 3, alfabet fonetyczny slawistyczny, working it, mózg ćwiczy, kontrapulsacja wewnątrzaortalna zadania pielęgniarki, więcej czerwieni pdf, kontratyp pdf, ecgo…