:

Kolejny tom dokumentujący prace uniwersyteckiego Ośrodka Badawczego Myśli Chrześcijańskiej jest wydawany w trzydziestolecie działalności ośrodka. Głównym tematem spajającym artykuły są zagadnienia związane z aksjologią i poszukiwaniem sensu we współczesnym życiu społecznym. a także w kulturze i sztuce. Tytułowe odkrywanie sensu i wartości jest zilustrowane przykładami różnych tekstów kultury. Zwraca też uwagę wielość interpretacji tematu przewodniego zbioru. Myśl chrześcijańska – co starają się potwierdzić autorzy – wciąż stanowi źródło twórczej inspiracji.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


Analiza pretranslatorska tekstu jako pierwszy etap tłumaczenia poetyckiego

Autor: Anna Bednarczyk

Tłumacz musi odpowiedzieć na pytanie. „co przetłumaczyć?” a więc określić. „jakie są jego dominanty” i „jak przetłumaczyć?” a więc „jakie są możliwości translacji?” ale przede wszystkim winien on wiedzieć. „dlaczego?” podejmuje takie. a nie inne decyzje. motywowane pytaniem o powód i cel swoich działań._x000D_ Powód – chodzi oto. co zmusza mnie-tłumacza do poszukiwania potencjalnych odpowiedników i dokonywania transformacji oraz cel. a więc to. co chcę osiągnąć. dokonując tych manipulacji. Z określeniem celu łączy się określenie własnej motywacji translatorskiej. czego efektem jest dokonywanie świadomych (uświadamianych sobie) wyborów w procesie przekładu._x000D_ Z Zakończenia_x000D_ „W polskiej literaturze przekładoznawczej nie istnieje ani jedna monografia. która analizowałaby teksty literackie jako teksty wyjściowe z perspektywy obranej przez Autorkę (tym bardziej z częścią materiałową rosyjsko-polską. opracowaną na podstawie własnych tłumaczeń) […]. Obecnie na rynku wydawniczym prace poświęcone warsztatowi tłumacza (w tym analizie pretranslacyjnej) dotyczą wyłącznie przekładu pisemnego tekstów specjalistycznych. nie zaś literatury pięknej. Publikacja Anny Bednarczyk wy-pełnia zatem lukę także w obszarze dydaktyki przekładu._x000D_ Z recenzji prof. dr hab. Doroty Urbanek

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


Polsko-czeskie i polsko-słowackie kontakty filmowe

Autor:

W tomie ukazano kontakty filmowe między kinematografiami polską. czeską i słowacką. Autorzy – filmoznawcy. a zarazem bohemiści z kraju i zagranicy – podjęli zagadnienia współpracy instytucjonalnej. historii pojedynczych wspólnych projektów. a także kwestie adaptacji. edukacji filmowej czy wizerunku służb specjalnych w filmach._x000D_ Książka ma charakter naukowy. ale satysfakcję z jej lektury odniesie także odbiorca niezajmujący się profesjonalnie relacjami polsko-słowacko-czeskimi […]. Mamy do czynienia z pierwszą monografią poświęconą temu zagadnieniu. W dotychczasowych publikacjach podejmujących tematykę relacji polsko-czesko-słowackich problemom relacji filmowych poświęcone były zaledwie nieliczne teksty. Prezentowana książka zawiera omówienie tych relacji zarówno na poziomie oficjalnej współpracy międzynarodowej. jak i pojedynczych filmów. odnosi się też do lat przedwojennych. okresu socjalistycznego oraz czasów po roku 1989. Stanowi dzięki temu opracowanie dość wyczerpujące. […] Pisząc o filmach. autorzy tworzą przy okazji obraz współpracy politycznej. artystycznej. zwracają uwagę na kwestie kulturowe. przez co publikacja ma charakter nie tylko filmoznawczy. lecz także politologiczny i kulturoznawczy._x000D_ Z recenzji prof. dr. hab. Piotra Zwierzchowskiego_x000D_ (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 23.45


Rozmowy przy filmie

Autor:

Rozmowy przy filmie. Wywiady z polskimi filmoznawcami są efektem dwuletnich spotkań z cyklu „Poznaj swojego filmoznawcę”. zainicjowanych jesienią 2013 r. przez Koło Naukowe Filmoznawców Uniwersytetu Łódzkiego._x000D_ Głównymi bohaterami Rozmów… nie są twórcy filmowi. lecz filmoznawcy. opowiadający nie tylko o swoich zainteresowaniach badawczych. lecz także o ulubionych dziełach i motywacjach wyboru dyscypliny naukowej. Pretekstem jest zawsze jedna konkretna publikacja. choć poruszane wątki dotyczą wielu zagadnień. często wykraczających poza jej zakres. Z przeprowadzonych wywiadów wyłaniają się pasjonujące portrety autorów. chętnie dzielących się swoją specjalistyczną wiedzą. oraz zamiłowaniem do kina._x000D_ Dla osób znających omawiane publikacje Rozmowy przy filmie będą interesującym uzupełnieniem. nierzadko zawierającym dodatkowe wnioski i obserwacje autorów. Dla wszystkich pozostałych – zachętą. aby sięgnąć po książki naszych rozmówców.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


Czas w przestrzeni miasta

Autor: Paulina Tobiasz-Lis

W publikacji autorka zajęła się czasem wyznaczającym specyficzny rytm. ciągłość i przemijanie kolejnych pokoleń. ich relacji społecznych odłożonych w przestrzeni. Zawarte w książce analizy pozwalają lepiej zrozumieć nie tylko jej mieszkańców. tożsamość struktury miejskiej. ale także czynniki kształtujące wyobrażenia osób o danym miejscu. w tym wypadku Łodzi. Problem podjęty w pracy jest ważny zarówno z poznawczej. jak i praktycznej perspektywy związanej z odpowiednim kształtowaniem przestrzeni miasta – nowoczesnego. a jednocześnie niewykorzenionego z tradycji i tożsamości danego miejsca. w którym ludzie czuliby się dobrze. mogąc odnaleźć punkty odniesienia do przeszłości i do przyszłości._x000D_ Publikacja powinna zainteresować naukowców zajmujących się problematyką miejską. studentów geografii. gospodarki przestrzennej. architektury. pracowników biur promocji miast oraz łodzian.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


W kuchni

Autor:

Prezentowane rozważania na temat przestrzeni kuchni wynikają z różnych perspektyw oglądu kultury i życia społecznego. a ich podstawą analityczną są zarówno źródła historyczne i archiwalne. wyniki badań etnograficznych i archeologicznych. jak i materiały o charakterze literackim. prasowym i reklamowym. fragmenty kolekcji muzealnych oraz wizualizacje architektoniczne._x000D_ Z Wprowadzenia_x000D_ _x000D_ Książka dotyczy kuchni jako przestrzeni życiowej – prywatnej. domowej. półpublicznej – kojarzonej z wieloma kulturowymi i społecznymi znaczeniami ukazanymi na wybranych przykładach. Autorzy tekstów omawiają zarówno współczesne sposoby korzystania z pomieszczeń kuchennych. ich aranżacje i wyposażenie. specyfikę projektów kuchni z perspektywy wypracowanych wzorów kulturowo-społecznych. sposoby organizacji posiłków w placówkach zbiorowego żywienia i instytucjach pomocowych. jak i funkcjonowanie przestrzeni kuchennych w tradycyjnej kulturze chłopskiej. robotniczym środowisku miasta oraz w okresie średniowiecza i starożytności._x000D_ Publikacja jest kierowana do badaczy kultury i życia społecznego. zainteresowanych przestrzenią kuchni i związanymi z nią praktykami. nie tylko kulinarnymi. Może stanowić także źródło wiedzy i inspiracji dla osób zajmujących się analizą strategii zamieszkiwania. osadzonych w różnych kontekstach historycznych oraz projektowaniem przestrzeni i całej palety przedmiotów użytkowanych na potrzeby kuchenne.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95z każdym oddechem pdf, chirurgia książka, po prostu przyjaźń online, szymon hołownia dzieci, miecz przeznaczenia mobi, agnieszka gozdyra nogi, pozłacana rybka, controlling operacyjny w przedsiębiorstwie pdf, sprawdzian przyroda klasa 4 dział 4, książki o psach, farmacja stosowana sznitowska, święci o kobietach, notatki biologia pdf, kapuściński książki, uzupełnij tekst dotyczący życia i twórczości stefana żeromskiego, życie w średniowieczu, baśniobór przewodnik opiekuna, kultura arabska, tysiąc wspaniałych słońc film…