Wprowadzanie klauzuli przeciwdziałającej obejściu prawa podatkowego do polskiego systemu prawnego

Wprowadzanie klauzuli przeciwdziałającej obejściu prawa podatkowego do polskiego systemu prawnego

Autor: Dominika Łukawska-Białogłowska

W publikacji w przystępny i syntetyczny sposób przedstawiono – w ujęciu historycznym i prawno-porównawczym – zagadnienie wprowadzania do polskiego porządku prawnego regulacji przeciwdziałających zjawisku obejścia prawa podatkowego. a także omówiono znaczenie regulacji Konstytucji RP z 1997 roku dla wprowadzania i oceny podatkowej klauzuli antyabuzywnej._x000D_ O zasadności opublikowania tej monografii przesądza wyjątkowy […] aspekt badawczy problematyki klauzul przeciwdziałających obejściu prawa podatkowego („prześledzenie historyczne i ewolucyjne ich wprowadzania […]. tendencji w tym zakresie i skutków z tego wynikających”). Wyniki tej eksploracji mają znaczenie nie tylko teoretyczne. lecz także praktyczne – w odniesieniu do oceny podatkowych stanów faktycznych zaistniałych w różnych okresach._x000D_ Stopień praktycznej i naukowej przydatności prezentowanej książki wyznacza także szeroki krąg potencjalnych jej adresatów. do których zaliczają się przede wszystkim: pracownicy naukowi. praktycy (zwłaszcza pełnomocnicy procesowi – doradcy podatkowi. adwokaci. radcowie prawni) oraz inne osoby piastujące funkcje w organach władzy publicznej (sędziowie i pracownicy organów administracji skarbowej)._x000D_ Z recenzji prof. UKSW dra hab. Bartosza Majchrzaka

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 29.95


Własność prefabrykancka w Łodzi w latach 1820-1866

Autor: Dorota Wiśniewska

W monografii poddano analizie zjawiska prawne występujące w rozpoczynającej swą karierę miejską. ale jeszcze feudalnej Łodzi oraz umożliwiające rozwój własności i społeczeństwa kapitalistycznego. Autorka zaprezentowała zarówno instytucje prawne tworzone przez struktury władzy w Królestwie Polskim. jak i te. które były wynikiem praktyki obrotu gospodarczego. prowadzącego do powstania i intensywnego rozwoju wczesnokapitalistycznego miasta przemysłowego w latach 1820-1866. Dzięki specyficznym stosunkom własnościowym w początkowo mniejszym od sąsiedniego Zgierza mieście kształtował się przemysł. wciąż osiedlali się przede wszystkim drobni wytwórcy. uruchamiano niewielkie warsztaty. otwierając w ten sposób drogę wielkim fabrykantom. zatrudniającym w swoich ogromnych fabrykach ty

19.95: https://woblink.com/ebook/metakolaz-dorota-rybarkiewicz-207852u

Cena:


ISBN

9788366485310: Wydawnictwo

Format

20: https://woblink.com/ebook/archiwum-wazniejsze-niz-zycie-agnieszka-kajczyk-olga-szymanska-bartosz-borys-anna-dunczyk-szulc-195243u

Cena: Olga Szymańska


ISBN

9788380882423: Wydawnictwo

Format

19.95: https://woblink.com/ebook/nazwy-terenowe-i-miejscowe-w-przestrzni-fizycznej-null-207759u

Cena:stiwen king, wszyscy ludzie kremla, legal english pdf, metro exodus platyna, w pułapce stachula, gta 5 mapa części statku kosmicznego, obiecaj mi, cora reilly złączeni pokusa pdf, książki psychologiczne pdf za darmo, notatki samobójcy pdf, tuziak, mirosław prandota, zagrożenia halloween, jodie picoult, język rosyjski gramatyka, sekrety sztokholmu…