Odbić się od dna? Rola jakości życia w przebiegu i efektach terapii osób uzależnionych od alkoholu

Odbić się od dna? Rola jakości życia w przebiegu i efektach terapii osób uzależnionych od alkoholu

Autor: Jan Chodkiewicz

(…) Autor monografii skoncentrował się na stworzeniu bardzo istotnego poznawczo. rzadko weryfikowanego empirycznie modelu teoretycznego na temat roli jakości życia w przebiegu i efektach terapii osób uzależnionych od alkoholu. (…) Doceniam doskonały warsztat badawczy dr. J. Chodkiewicza. który przeprowadził wszystkie niezbędne analizy statystyczne dla zweryfikowania modelu roli jakości życia w uwarunkowaniach efektywności leczenia alkoholików. pomijając te nieistotne. (…)_x000D_ _x000D_ Autor nadaje uzyskanym rezultatom określone znaczenie pokazując. na tle wiedzy z zakresu psychologii klinicznej. zdrowia i psychoterapii. ich wartość opisową i wyjaśniającą względem różnych zjawisk zachodzących podczas terapii i po jej zakończeniu. Pogłębiona refleksja psychologiczna pozwala zobaczyć niektóre z mechanizmów zmiany u leczących się alkoholików z nowej. nieznanej dotąd perspektywy._x000D_ _x000D_ (…) monografia (…) jest bardzo wartościową merytorycznie i interesującą poznawczo pozycją. w której autor próbuje w sposób całościowy – procesualny i strukturalny – przedstawić zagadnienia uwarunkowań efektywności terapii osób uzależnionych od alkoholu. ze szczególnym uwzględnienie bezpośredniej i pośredniej roli poziomu jakości życia w kontekście innych czynników osobowościowych i czynników związanych z głębokością alkoholizmu. (…) _x000D_ Z recenzji prof. dr hab. Lidii Cierpiałkowskiej.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 21.6


La réforme du droit des contrats en France

Autor:

La réforme du droit des contrats en France. attendue depuis longtemps. a été suivie par de nombreux commentaires et débats au niveau national mais également dans les milieux juridiques a l’étranger. La présente monographie constitue un recueil de textes de chercheurs renommés provenant de France. d’Allemagne. de Pologne et de Suisse. La présentation des changements les plus importants introduits dans le droit français des contrats est une source d’inspiration pour les réflexions sur leur signifiance dans le développement du droit allemand et polonais qui font partie de la premiere partie du livre. La deuxieme partie de la publication consiste en une analyse du concept français de l’imprévision ainsi que les réflexions consécutives sur ce concept a la lumiere du droit allemand. du droit suisse ainsi que sur l’institution du droit polonais qu’est la clause rebus sic stantibus. La monographie présente aussi dans sa troisieme partie les résultats de recherches sur l’application de la théorie des contrats dans le cadre des autres domaines du droit. ce qui est de grande importance pour la pratique juridique._x000D_ La monographie s’avere etre une lecture enrichissante non seulement pour les civilistes mais aussi pour les représentants d’autres spécialisations juridiques ainsi que pour tous les lecteurs intéressés par la problématique du droit comparé._x000D_ Mariola Lemonnier. Reiner Schulze. Dagmara Skupień

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 27.45


Odkrywanie sensu i wartości

Autor:

Kolejny tom dokumentujący prace uniwersyteckiego Ośrodka Badawczego Myśli Chrześcijańskiej jest wydawany w trzydziestolecie działalności ośrodka. Głównym tematem spajającym artykuły są zagadnienia związane z aksjologią i poszukiwaniem sensu we współczesnym życiu społecznym. a także w kulturze i sztuce. Tytułowe odkrywanie sensu i wartości jest zilustrowane przykładami różnych tekstów kultury. Zwraca też uwagę wielość interpretacji tematu przewodniego zbioru. Myśl chrześcijańska – co starają się potwierdzić autorzy – wciąż stanowi źródło twórczej inspiracji.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


Kwalifikacja kapitałów własnych w sprawozdawczości finansowej

Autor: Maciej Frendzel

Kapitał własny to jedna z najważniejszych kategorii finansowych w przedsiębiorstwie. a jego wyodrębnianie jest normalną procedurą zarówno wśród praktyków. jak i teoretyków rachunkowości. Jako kategoria ekonomiczna kapitał własny odzwierciedla wartość księgową przedsiębiorstwa oraz pozwala na ocenę jego sytuacji finansowej i dokonań. Identyfikacja kapitału własnego jest kluczowa dla analiz prowadzonych przez analityków finansowych. biegłych rewidentów czy inwestorów. w tym ustalania rentowności kapitału własnego i relacji zadłużenia do kapitału własnego._x000D_ W niniejszej książce podjęto problematykę kwalifikacji umów. instrumentów finansowych i ich skutków ekonomicznych do kapitałów własnych. W tym kontekście omówiono wyraźne niespójności w zakresie identyfikacji kapitału własnego w polskich i międzynarodowych regulacjach rachunkowości oraz poddano analizie czynniki ekonomiczne. które mogą być uznane za determinanty jego wyróżniania.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45kolacja z tiffanym pdf, ten dzień audiobook, nawałnica mieczy krew i złoto pdf, mr president katy evans pdf, złodziejka książek pdf, encyklika centesimus annus, ebook chłopcy z placu broni, glupie, problem z cerą, tess gerritsen audiobook, miłość dojrzała, śladami neli przez dżunglę morza i oceany audiobook, czarnobyl. historia nuklearnej katastrofy, niegrzeczny szef whitney g pdf, sciezki polnocy, interpretacja wyników, anatomia głowy i szyi pdf, legendy polskie pdf, olga rudnicka bibliografia, anatomia gołąb pdf, sexstar, cukrzyca typu 2 pdf, ginekologia i położnictwo pdf, żywoty swietych, lokatorka pdf, pokłosie przekleństwa…