ISBN

ISBN

9788380436251: Wydawnictwo

Format

17.9: https://woblink.com/ebook/traktat-o-prawdziwym-nabozenstwie-do-najswietszej-maryi-panny-de-monfort-ludwik-maria-grignion-184981u

Cena:


1

:

:

Cena:


ISBN

9788380888210: Wydawnictwo

Format

27.9: https://woblink.com/ebook/strategie-choreograficzne-tomasz-ciesielski-mariusz-bartosiak-33473u

Cena: Mariusz Bartosiak


Bogowie wojny

Autor: Simon Berthon

W czasie II wojny światowej. kiedy ich państwa walczyły na polach bitew. Hitler. Churchill. Roosevelt i Stalin toczyli pomiędzy sobą wojnę psychologiczną. A ich osobiste decyzje zaważyły na przebiegu konfliktu.
To Hitler postanowił napaść na Polskę i rozpętać wojnę. To Stalin zawarł pakt z Hitlerem. uznał. że nie grozi mu atak ze strony Niemiec i fatalnie osłabił potencjał obronny Związku Radzieckiego. Gdyby Churchill nie został brytyjskim premierem. być może latem 1940 roku Wielka Brytania podjęłaby rokowania z Niemcami. Gdyby nie Roosevelt. Stany Zjednoczone prawdopodobnie nie uznałyby Niemiec za swojego głównego wroga…
Ta książka ujawnia szereg osobistych pojedynków między czterema przywódcami. w których zwyciężali nieraz dzięki oszustwu. pochlebstwu. podstępowi. W

https://woblink.com/product-publication/download/191723/epub: 1

Cena:słowotwórstwo angielski jak się nauczyć, stylo fantome, piotr milik, zielona sukienka książka, zasady żywienia człowieka, zadania z fizyki z rozwiązaniami studia pdf, god of war trofea poradnik, natalia sonska, starożytni słowianie, caroline eriksson, aranowski, podstawy organizacji i zarządzania stabryła pdf, krzyżówki dla dzieci online, 48 praw władzy, dwadzieścia osiem, wielkie nadzieje charles dickens…