Zmiany jakościowe i ich miara w traktacie O sześciu niedorzecznościach

Zmiany jakościowe i ich miara w traktacie O sześciu niedorzecznościach

Autor: Joanna Papiernik

Do rąk czytelnika trafia druga książka z serii tłumaczeń tekstów autorstwa Oksfordzkich Kalkulatorów – czternastowiecznych filozofów przyrody działających na Uniwersytecie Oksfordzkim. Pierwsze dzieło przetłumaczone na język polski to Kwestie o ruchu Ryszarda Kilvingtona. będące częścią jego komentarza do Fizyki Arystotelesa (Elżbieta Jung. Arystoteles na nowo odczytany. Ryszarda Kilvingtona „Kwestie o ruchu”. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014)._x000D_ Obecny tom zawiera tłumaczenie. poprzedzone obszernym wstępem monograficznym. dwu kwestii wchodzących w skład anonimowego czternastowiecznego traktatu zatytułowanego O sześciu niedorzecznościach (tytuł oryginału: De sex inconvenientibus). Autor tego dzieła bez wątpienia należał do szkoły Oksfordzkich Kalkulatorów. o czym świadczy zarówno fakt. iż znał i cytował dzieła swoich poprzedników. jak i fakt. że jego tekst był cytowany przez kolejne pokolenie Kalkulatorów. Dzieło to. napisane w połowie czternastego wieku. między rokiem 1335 a 1344. jest poświęcone problemom zmian. a właściwie możliwości wyznaczania ich szybkości. Jego autor zajmuje się kolejno podstawowymi zmianami. jakie zachodzą w przyrodzie w postaci powstawania i ginięcia. a także procesami przekształceń jakościowych. ilościowych oraz dotyczących zmiany miejsca. Ponieważ dyskutowane w tym traktacie problemy związane z ruchem są analizowane zgodnie z teorią proporcji. tym samym jest on najlepszym świadectwem recepcji teorii twórców szkoły Kalkulatorów Oksfordzkich.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 21.45


Regionalizacja demograficzna

Autor: Anna Majdzińska

Publikacja dotyczy regionalizacji demograficznej. mającej na celu wyodrębnienie obszarów jednorodnych z punktu widzenia charakterystyk ludnościowych. Jest próbą syntezy dotychczas stosowanych metod regionalizacyjnych. Zawiera także propozycje autorki w zakresie modyfikacji niektórych procedur oraz adaptacji metod wielocechowej analizy porównawczej dla celów delimitacji regionów demograficznych. W monografii zaprezentowano również efekty regionalizacji demograficznej obszarów Polski i Europy na początku pierwszej i drugiej dekady XXI w.. przy wykorzystaniu proponowanych metod._x000D_ Książka adresowana jest do studentów. naukowców. pracowników administracji publicznej i samorządowej zainteresowanych przestrzennym ujęciem kwestii społecznych i ekonomicznych. w tym demograficznych.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.6holistyczne ścieżki zdrowia, test wekslera, programowanie obiektowe a strukturalne, heretycy diuny, słownik postaci literackich, śmierć mówi w moim imieniu, słowiańscy królowie lechii. polska starożytna, wojna w blasku dnia księga 2, janina petelczyc, stephenie meyer książki, kiljan, metody badań pedagogicznych, najczarniejszy strach coben, nieposłuszeństwo naomi alderman, hearts of iron 2 poradnik, magdalena kasprzyk-chevriaux…