Nieoficjalne nazewnictwo miejskie Łodzi

Nieoficjalne nazewnictwo miejskie Łodzi

Autor: Justyna Groblińska

Zasadniczą część publikacji stanowi słownik nieoficjalnego nazewnictwa miejskiego Łodzi. Na podstawie badań ankietowych wśród mieszkańców miasta reprezentujących trzy grupy wiekowe i różniących się wykształceniem autorka zgromadziła i zbadała prawie czterysta nieoficjalnych nazw miejskich._x000D_ W zwięzłych analizach towarzyszących słownikowi autorka zwraca uwagę na walor zgromadzonego materiału – umożliwia on nie tylko zachowanie pamięci językowej. lecz także badanie miasta w świadomości jego mieszkańców. Nazwy nieoficjalne wynikają najczęściej z cech charakterystycznych danych miejsc i ze szczególnego stosunku mieszkańców do nich. Słownikowi towarzyszy czterdzieści sześć kolorowych fotografii Jana Groblińskiego przedstawiających miejsca opisane prezentowanymi nazwami.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


Marka korporacyjna a marka pracodawcy w obliczu zmian na rynku pracy

Autor: Agata Matuszewska-Kubicz

Na współczesnym rynku pracy zachodzą intensywne zmiany o charakterze społecznym. demograficznym. organizacyjnym czy technologicznym związane ze starzeniem się społeczeństwa. zmianami pokoleniowymi. wpływem automatyzacji na pracę czy trudnościami z pozyskaniem i utrzymaniem pracowników. Stanowią one tło dla stosunkowo nowej i coraz bardziej popularnej koncepcji budowania marki pracodawcy (employer branding). podrzędnej wobec marki korporacyjnej. Prezentowana publikacja stanowi próbę połączenia perspektywy budowania marki korporacyjnej i marki pracodawcy w obliczu dynamicznych przekształceń na rynku pracy. Celem autorki jest identyfikacja związku między marką korporacyjną a marką pracodawcy oraz występujących między nimi zależności._x000D_ Książka składa się z części teoretycznej i empirycznej. W rozdziałach teoretycznych ukazano obecną sytuację na polskim rynku pracy. koncepcję budowania marki pracodawcy. ideę silnej marki i relacje pomiędzy marką korporacyjną a innymi markami. Rozdział empiryczny zawiera opis metodyki oraz rezultatów badania przeprowadzonego w wybranych organizacjach. propozycję modelu spójności marki korporacyjnej i marki pracodawcy. jak również rekomendacje dla organizacji dotyczące jego wdrażania.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 21.45


ISBN

9788366494381: Wydawnictwo

Format

24: https://woblink.com/ebook/droga-zycia-johnson-bill-207486u

Cena:ebook kup, zbigniew czachór, "wojciech nerkowski", historia polski pdf, virion obława audiobook, podstawy spektroskopii molekularnej pdf, remember me forever pdf, anna ikeda, walerian słomka, schwab victoria, without merit colleen hoover pdf, dominika van eijkelenborg, dieta młynarskiego, maciej karwowski, krzysztof feusette życie prywatne, książki podróżnicze, czerwone dziewczyny, złota pagoda, najciekawsze audiobooki ranking, obrona terytorialna definicja, alexandra horowitz, arabska wiosna pdf…