Wybór źródeł do nauczania o zagładzie Żydów na okupowanych ziemiach polskich

Wybór źródeł do nauczania o zagładzie Żydów na okupowanych ziemiach polskich

Autor: Jacek Leociak

Wybór źródeł do nauczania o zagładzie Żydów na okupowanych ziemiach polskich to pomoc dydaktyczna dla nauczycieli i uczniów. którzy podejmują tę problematykę na lekcjach przedmiotów humanistycznych. Wobec rosnącego zainteresowania tematem. co od kilku lat znajduje wyraz w rosnącej liczbie prezentacji maturalnych z języka polskiego poświęconych różnym aspektom zagłady Żydów. wydanie zestawu tekstów źródłowych wydaje się nie tylko celowe. ale i konieczne.

Wybór źródeł skierowany jest również do szerokiego kręgu odbiorców interesujących się historią najnowszą. Może on służyć zainteresowanym do pogłębienia własnej wiedzy na temat wydarzeń związanych z Zagładą. a przez

Wydawnictwo: GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Cena: 39.9


ISBN

9788364526503: Wydawnictwo

Format

35: https://woblink.com/ebook/kotan-przemyslaw-bogusz-26085u

Cena:


1

:

:

Cena:


ISBN

9788365843708: Wydawnictwo

Format

35: https://woblink.com/ebook/panny-mlode-lato-beth-wiseman-marybeth-whalen-debra-clopton-128414u

Cena: Marybeth Whalenmaciej trojan, jak sprzedac dusze diabłu, dziewczyny w wodzie, przygoda na jedną noc, aleksandra fredro, przemysław strzałkowski, marcin wojcieszak, kahneman pułapki myślenia pdf, wiedźmin ostatnie życzenie audiobook torrenty, religia świata, babcocha, dla twojego dobra pdf, problemy ekologiczne w polsce, andrzej miszczuk, rok 1984 mobi, księgi tory, psychologia penitencjarna, lista zerty, wszystko za k2…