Biotechnologia drobnoustrojów w laboratorium i w praktyce

Biotechnologia drobnoustrojów w laboratorium i w praktyce

Autor:

Biotechnologia. w tym biotechnologia drobnoustrojów. jest nowoczesnym i dynamicznie rozwijającym się obszarem wiedzy. integrującym osiągnięcia wielu dyscyplin naukowych z ich zastosowaniem w praktyce. w różnych obszarach działalności człowieka. Prezentowana publikacja odzwierciedla te relacje. Impulsem do przygotowana tej pozycji wydawniczej były przede wszystkim dwie książki opracowane uprzednio pod redakcją naukową Jerzego Długońskiego: Biotechnologia mikrobiologiczna. Ćwiczenia i pracownie specjalistyczne (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. 1997) oraz Microbial Biodegradation: From Omics to Function and Application (Caister Academic Press. 2016)._x000D_ Oprócz zagadnień stanowiących podstawę biotechnologii drobnoustrojów. takich jak metody pozyskiwania i hodowli mikroorganizmów czy zastosowanie ich w przemyśle i ochronie środowiska. uwzględniono nowoczesne techniki analityczne określane ogólnym skrótem „omics”. a także techniki cyfrowe wykorzystywane do rejestrowania niekorzystnych zmian zachodzących w środowisku. w tym będących skutkiem szkodliwej działalności bakterii i grzybów. Dołączono też kolorowy atlas (rozdział 8) zawierający zdjęcia makroskopowe i mikroskopowe grzybów omawianych w poszczególnych rozdziałach._x000D_ Podręcznik został przygotowany z wykorzystaniem wieloletniego doświadczenia naukowego i dydaktycznego autorów. prowadzących zajęcia na różnych kierunkach i specjalnościach nauk przyrodniczych. Zaowocowało to interdyscyplinarnym charakterem publikacji i pozwala sądzić. że będzie ona przydatna nie tylko doktorantom i studentom kierunków biotechnologia i mikrobiologia. lecz także ochrona środowiska. biotechnologie ekologiczne. ekomiasto. biomonitoring. rewitalizacja miast. jak również wszystkim zainteresowanym możliwością zastosowania najnowszych osiągnięć tych obszarów nauki w praktyce.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 24.95


Koszty i wyniki w systemie controllingu w przedsiębiorstwach usług logistycznych

Autor: Justyna Dobroszek

Logistyka. uważana przez wielu analityków za „barometr” lub „krwiobieg gospodarki”. rozwija się w ostatnich latach bardzo dynamicznie w ramach działalności biznesowej. Punktem wyjścia była techniczna strona procesów transportu. przeładunku i magazynowania. która przejawiała się zastosowaniem odpowiednich innowacji technologicznych. Z upływem czasu pojawiła się w logistyce perspektywa zarządzania. która obecnie osiągnęła stopień rozwoju określany zarządzaniem łańcuchem dostaw._x000D_ Z perspektywy zarządzania logistyka postrzegana jest poprzez wdrożone w przedsiębiorstwie określone struktury. instrumenty i procesy zarządzania. które – aby mogły poprawnie funkcjonować – powinny być wspierane przez system dostarczający informacje. którym jest controlling logistyki._x000D_ Analiza procesów logistycznych pod kątem ich pomiaru oraz oceny kosztów i wyników. a następnie optymalizacja tych procesów. stały się istotne. ponieważ zwiększyła się nie tylko liczba działań logistycznych. lecz także poszerzył się ich zakres. Powodem takiego stanu rzeczy był transfer logistyki na rynek i w ten sposób stopniowe wyodrębnianie się na nim podmiotów gospodarczych specjalizujących się w świadczeniu usług logistycznych iw rezultacie powstanie sektora Transport – Spedycja – Logistyka {TSL).

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


Zdrowie i nierówności w zdrowiu – determinanty i implikacje ekonomiczno-społeczne

Autor: Iwona Laskowska

Badania nad stanem i nierównościami zdrowia oraz ekonomicznymi konsekwencjami złej kondycji zdrowotnej w krajach o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego prowadzone są od wielu lat. Analizy z tego zakresu z zastosowaniem odpowiednich narzędzi statystyczno-ekonometrycznych dla warunków polskich podejmowane są sporadycznie i cechują się dużym rozproszeniem._x000D_ _x000D_ Realizacja zadań związanych z poprawą stanu zdrowia społeczeństwa i niwelowaniem nierówności wymaga dysponowania wynikami badań wielu dyscyplin naukowych. w tym dyscyplin zajmujących się ilościowym pomiarem zjawisk społecznych i ekonomicznych._x000D_ _x000D_ Powstaje potrzeba poszukiwań bądź adaptacji już istniejących metod analiz i narzędzi badawczych. mogących wspierać proces racjonalnego podejmowania decyzji związanych z wdrażaniem programów prowadzących do poprawy stanu zdrowia i redukcji nierówności._x000D_ _x000D_ „Autorka prezentuje tu nie tylko wyniki badań nierówności w zdrowiu. lecz także wyniki badania zależności pomiędzy wzrostem gospodarczym a zdrowiem (…) oraz pomiędzy zdrowiem a wzrostem gospodarczym (…). Jej wyniki empiryczne stanowią cenny wkład do toczącej się dyskusji (…)”._x000D_ z recenzji prof. dr. hab. Stanisława Macieja Kota

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 18


W reakcji na powojenną przemoc antysemicką

Autor: Andrzej Rykała

Żydowska samoobrona powstała w wyniku przetaczającej się przez Polskę fali mordów ocalałych z Zagłady. „antyżydowskich prowokacji. napadów na pociągi i zabijania Żydów znajdujących się w nich. wreszcie kulminacyjnego punktu działalności antyżydowskiej band”. jakim był pogrom kielecki._x000D_ Podjęty temat dotyczy permanentnego powojennego zagrożenia fizycznego Żydów oraz ich reakcji na to zagrożenie. Autor starannie opisuje codzienną rzeczywistość przemocy na terenie całego kraju. ze szczególnym uwzględnieniem regionu łódzkiego. Te mikroopisy dają dobry wgląd w aurę otaczającą Żydów i motywację prześladowców. Autor eksploruje nowe źródła historyczne i przetwarza pochodzące z nich dane – posługując się kartograficzną metodą prezentacji – w pionierski sposób na gruncie polskiego piśmiennictwa. Uszczegóławia naszą wiedzę. a jednocześnie weryfikuje i podsumowuje wnioski innych badaczy. Książka jest przykładem dzieła. w którym specjalistyczna metoda i opis ludzkich dramatów pozostają ze sobą w harmonii._x000D_ Helena Datner_x000D_ (Żydowski Instytut Historyczny)

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


Al Capone w Warszawie

Autor: Artur Górski

Powieść autora serii o gangsterze MASA!

Powieść kryminalna. której akcja toczy się w przedwojennej Warszawie. Stróże prawa – Mieczysław Wars i Ludwika Sawicka – rozpoczynają śledztwo w sprawie popełnionego w stolicy morderstwa. Trop prowadzi ich do Stanów Zjednoczonych. Według podejrzeń śledczych ofiara uciekła przed legendarnym gangsterem do Polski. Zagadkowa śmierć młodej kobiety może zintensyfikować wysiłki śledcze.

Wydawnictwo: Saga Egmont

Cena: 19.99


Wesoły cmentarz. Wiersze wybrane z lat 1959-1971

Autor: Wasyl Stus

Proponujemy czytelnikowi lekturę utworów z wczesnego okresu twórczości poety. napisanych wierszem wolnym. Stus wskazuje. że radziecki cmentarz bywał wesoły tylko w surrealistycznej wizji szaleńca lub oficjalnej propagandzie. Makabryczny oksymoron to także jeden z kluczy do zrozumienia światopoglądu poety. który miał odwagę rzucić wyzwanie totalitaryzmowi.

Wasyl Stus (1938–1985) – najwybitniejszy ukraiński poeta drugiej połowy XX wieku. dysydent. wieloletni więzień polityczny. Zostawił po sobie obszerny dorobek literacki oraz wiele tomów akt śledczych i sądowych sporządzonych przez sowiecki aparat bezpieczeństwa. Jego wiersze aż do przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych funkcjonowały w ZSRR wyłącznie w drugim obiegu. poza cenzurą. Charakt

:

Cena:szkice piórkiem, ksiazki za darmo, e biblioteka, mroz testament, refleksoterapia stop, ranking książek, wołoszański sensacje 20 wieku, jan zamoyski najważniejsze informacje, harper lee – zabić drozda, darmowe e booki do pobrania, ziemia ludzi zapomnianych, teksty źródłowe z historii, książki po angielsku dla dzieci pdf, obgadywanie świata, audiobook dziady, stany nagłe w psychiatrii, peter von danzig, ewa kocój, biedronka i czarny kot gry, najdawniejsze dzieje ziem polskich…