Historiografia PRL

Historiografia PRL

Autor: Rafał Stobiecki

Książka jest pierwszą w polskiej literaturze syntetyczną próbą przyjrzenia się fenomenowi historiografii Polski Ludowej._x000D_ W centrum zainteresowania autora pozostają dzieje struktur organizacyjnych nauki historycznej. w tym relacje historycy–władza. jej założenia teoretyczno-metodologiczne oraz kreowany przez dziejopisów obraz dziejów Polski i historii powszechnej. Autor stara się sporządzić bilans osiągnięć. błędów i zaniechań powojennego dziejopisarstwa. W szerszej perspektywie praca wpisuje się w trwający od kilku dziesięcioleci i daleki od zakończenia spór o PRL._x000D_ Publikacja zainteresuje historyków i teoretyków historiografii. badaczy dziejów najnowszych. a także szeroko rozumiane grono przedstawicieli humanistyki. którym nie powinny być obojętne losy jednej z jej ważnych dziedzin w czasach PRL. Monografia może także pełnić funkcję podręcznika na różnych kierunkach studiów z zakresu nauk społecznych i humanistycznych.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


Biografia i wojna

Autor:

W książce omówiono pionierskie badania z ostatniej dekady XX w.. prowadzone w ramach projektu Biografia a tożsamość narodowa. będące próbą spojrzenia na II wojnę światową z perspektywy indywidualnej historii życia. Zebrane w niej artykuły zostały poddane dyskusji wśród Autorów. którzy dodatkowo opatrzyli komentarzem swoje teksty. Ich tematyka odnosi się do zjawisk: wojny (przemocy i cierpienia). pamięci (indywidualnej i zbiorowej). tożsamości oraz stereotypów. Zagadnienia te zostały opracowane na podstawie badań opartych na metodzie autobiograficznego wywiadu narracyjnego. nawiązującej również do polskiej tradycji badań biograficznych. z której znana jest między innymi łódzka socjologia. Czytelnik dowie się wszystkiego na temat zastosowań wywiadu narracyjnego: począwszy od założeń teoretycznych. przez omówienie samej techniki. procedurę analityczną. aż po krytyczny namysł nad sposobem prowadzenia badań i analizy zgromadzonych danych._x000D_ Książka zainteresuje nie tylko socjologów. antropologów. kulturoznawców i historyków. ale także osoby. dla których fascynujące może być czytanie fragmentów wywiadów i śledzenie tego. co typowe dla naszej kultury w jednostkowych biografiach.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


https://woblink.com/product-publication/download/208243/pdf

1:

:

Cena:shitshow ameryka się sypie a oglądalność szybuje, katarzyna klimczak, video marketing nie tylko na youtube, patofizjologia pdf, stephanie stahl, empatia pwn, rob roy powieść, luz i tak nie będę idealna, okrutny książę pdf, anna srebrna, przemysław gasztold, okres wczesnoszkolny, prl śmieszne, mróz ekstradycja chomikuj, pielesz, biblia treningu kolarza górskiego pdf, mróz chyłka tom 1, językowy obraz świata bartmiński, dawca przysięgi, erlik, jeszcze jedno marzenie, prusak błażej…