ISBN

ISBN

9788380880542: Wydawnictwo

Format

24.95: https://woblink.com/ebook/uwarunkowania-skutecznosci-dzialania-inkubatorow-przedsiebiorczosci-krzysztof-swieszczak-2

Cena: Wawrzyniec Rudolf


Symmachia cesarstwa rzymskiego z Bogiem chrześcijan (IV-VI wiek). T. 1

Autor: Sławomir Bralewski

Od czwartego wieku istniało wśród chrześcijan przekonanie nie tylko o przełomie. jaki dokonał się w świecie wraz z objawieniem się Jezusa Chrystusa. ale i o tym związanym z panowaniem cesarza Konstantyna Wielkiego. Pisano o „niezwykłej” czy „cudownej przemianie”. która zdarzyła się światu na mocy zrządzenia Bożego. a doprowadziła do ponie¬chania zarówno poprzedniej religii. jak i rodzimych tradycji. W przekonaniu chrześcijan doszło do niej na skutek sojuszu cesarza Konstantyna I z Najwyższym Bogiem. który był dla niego nie tylko opiekunem. ale i sprzymierzeńcem._x000D_ Niniejsza książka poświęcona jest niektórym aspektom owego szczególnego aliansu – symmachii. w której wymiar militarny odgrywał istotną. a na samym początku wręcz dominującą rolę. Stanowi pierwszą część dwutomowej rozprawy i zawiera refleksje na temat szeroko pojętej genezy sojuszu Imperium Romanum z Bogiem chrześcijan. Znajdują się w niej rozważania na temat poszukiwania Najwyższego Boga przez Konstantyna. ideologii zwycięstwa. którą kierowali się władcy. czy też narodzin monastycyzmu traktowanego jako nowy. charakterystyczny dla epoki przełomu. sposób umiłowania mądrości. czyli rodzaj nowej filozofii. która zastąpić miała filozofię właściwą poprzedniej epoce._x000D_ „Rzeczona publikacja ma charakter pracy naukowej z zakresu historii antyku chrześcijań¬skiego. (…) S. Bralewski poświęcił powyższym zagadnieniom wiele lat pracy i w tym czasie ugruntował swą pozycję cenionego badacza z zakresu starożytności chrześcijańskiej. Temat rozprawy ma charakter internacjonalny i interdyscyplinarny (…) jest dobrze wybrany i wskazuje na dążenie Autora do przedstawienia swemu czytelnikowi oryginalnego ujęcia badanej od dawna problematyki. (…) książka ta ma duże szanse spotkać się ze znacznym zainteresowaniem zarówno znawców przedmiotu. jak i tzw. miłośników antyku. co rokuje tej publikacji znaczne powodzenie na rynku księgarskim.”_x000D_ dr hab. Piotr Kochanek. prof. KUL_x000D_ Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 21.95


ISBN

9788379699445: Wydawnictwo

Format

29.5: https://woblink.com/ebook/towards-female-empowerment-katarzyna-poloczek-207548u

Cena:


Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie

Autor:

Książka prezentuje wiedzę na temat zasobów niezbędnych do powstania nowych firm. ich wzrostu i rozwoju. Jej istotną zaletą jest odwoływanie się zarówno do teorii. jak i praktyki gospodarczej. W poszczególnych rozdziałach daje się zauważyć logiczne ustrukturyzowanie treści. obejmujące: wprowadzenie. definiowanie pojęć i przyjmowanie klasyfikacji. odwołania do aktualnego stanu badań oraz przykłady praktyczne. Rozważania są podsumowywane ćwiczeniami i/lub pytaniami kontrolnymi. Taka struktura doskonale odpowiada wymogom nowoczesnego podręcznika._x000D_ Publikacja wyróżnia się na tle innych m.in. całościowym ujęciem zagadnień związanych z przedsiębiorczością oraz zarządzaniem małymi i średnimi firmami. Może służyć zarówno jako podręcznik akademicki (na kierunkach studiów związanych z naukami o zarządzaniu. ekonomią czy finansami). jak i źródło wiedzy dla praktyków na temat rozpoczynania oraz kontynuowania działalności gospodarczej. a także kształtowania postaw przedsiębiorczych.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 29.95


Etyka i profesjonalizm w zawodzie nauczyciela

Autor:

We współczesnej pedeutologii sięga się do źródeł. o czym świadczy powrót do filozoficznych pytań o człowieka i jego miejsce w świecie. do kwestii nierozerwalnego związku pedagogiki i filozofii. a zwłaszcza do jej związku z etyką. Nie polega to jednak na powtarzaniu starych pytań. ani tym bardziej powtarzaniu dawnych odpowiedzi. Podejmowane bowiem muszą być nowe zagadnienia. wynikające ze swoistości naszych czasów i naszej rzeczywistości. Szczególne miejsce w analizach badawczych prowadzonych w obrębie pedeutologii zajmuje problematyka etyki i profesjonalizmu w zawodzie nauczyciela._x000D_ _x000D_ Na pracę nauczyciela-wychowawcy autorzy tomu patrzą z dwóch perspektyw: teorii. jako podstawy poznawczej jego działania. i praktyki. jako źródła jego doświadczeń zawodowych. Wspólnym celem autorów tworzących tę pracę było ożywienie dyskusji naukowej nad nauczycielem i jego zawodem. a w szczególności zwrócenie uwagi na szereg pytań i problemów wpisujących się w zagadnienia tytułowe niniejszej książki: etyka i profesjonalizm w zawodzie nauczyciela._x000D_ _x000D_ Treści zawarte w niniejszej pracy zbiorowej warto postrzegać jako wyznaczające otwarty układ odniesienia dla pracy nauczycielskiej. którą można określić jako nieskończenie bogatą w swej różnorodności. Niniejsza książka dostarczając wiedzy i wskazując na „miejsca wrażliwe’ w pracy nauczyciela. może przyczynić się do otwarcia nowych obszarów refleksji i zachęcić do stawiania pytań oraz do poszukiwania nań odpowiedzi. Należy przypuszczać. że zamieszczone tutaj teksty staną się przedmiotem refleksji i dyskusji tych Czytelników. którym problem profesjonalizmu i etyki w zawodzie nauczyciela jest szczególnie bliski._x000D_ _x000D_ Joanna M. Michalak

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 25.2


Historie alternatywne i steampunk w literaturze

Autor: Natalia Lemann

Publikacja poświęcona jest historiom alternatywnym i steampunkowi – dwóm istotnym gatunkom literatury fantastycznej. które budują światy powieściowe wokół odpowiedzi na pytanie „Co by było. gdyby…?”. Autorka prezentuje poetykę obu tych gatunków. a także poddaje je wieloaspektowej analizie kulturowej. Historie alternatywne i steampunk są ściśle związane z historią. stanowią istotne. choć przewrotne. medium pamięci kulturowej – czytelnik znajdzie więc w książce omówienie relacji między kontrfaktualizmem historycznym a jego literacką odmianą w historiach alternatywnych. Z analizowanych przez autorkę powieści (nie tylko polskich) wyłania się dyskusja na temat kształtu pamięci kulturowej i narodowej. alternatywnej historii literatury i religii. wizji (nie)istniejących miast i met

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45bieguni tokarczuk pdf, rebusomania, kajko i kokosz szkoła latania audiobook za darmo, syzyfowe prace wątki, baśń czerwony kapturek, śnienie progresywne, rodzina kościuszko wykop, robert opora, nowe przygody mikołajka pdf, lolita nabukov, przedwiosnie audiobook, plutopia, podstawy pielęgniarstwa pdf, kiedy wybuchnie wojna, havela, ortopedia gaździk…