ISBN

ISBN

9788379698240: Wydawnictwo

Format

23.1: https://woblink.com/ebook/tryptyk-piastowski-kazimierz-wielki-jadwiga-krolowa-polska-piast-juliana-ursyna-niemcewicza-null-207521u

Cena: 19.95


Klimat szkoły a zachowania agresywne i przemocowe uczniów

Autor: Marek Kulesza

Rekomenduję bez żadnych zastrzeżeń rozprawę pana Marka Kuleszy do druku i szerokiego rozpowszechnienia. Ujawniono w pracy obszary dysfunkcji w środowisku szkoły i wynikające stąd konsekwencje rozwojowo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży. Także proponowane możliwości zmiany – modyfikacji w formie publikacji powinny dotrzeć do środowisk naukowych. szerokich kręgów instytucji i osób odpowiedzialnych za politykę edukacyjną w kraju. _x000D_ _x000D_ Z recenzji wydawniczej prof. zw. Dr hab. Krystyny Marzec-Holka

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.8


Interdyscyplinarne aspekty diagnozy i terapii logopedycznej

Autor:

Logopedia to interdyscyplinarna dziedzina nauki. która bardzo szybko rozwinęła się w ostatnim dziesięcioleciu. Jej intensywny rozwój jest związany ze wzrostem zapotrzebowania społecznego wynikającego ze zwiększenia świadomości i wiedzy na temat zaburzeń mowy. W procesie diagnostyczno-terapeutycznym mowy najważniejsza jest rola logopedy. jednak najczęściej pełny sukces terapeutyczny osiąga się dopiero przy współpracy wielu specjalistów. Dlatego tak istotna w rozwoju myśli logopedycznej jest kooperacja wielu dziedzin nauki. świadcząca o interdyscyplinarności logopedii._x000D_ Tom zawiera teoretyczne rozważania oraz wyniki badań własnych naukowców i praktyków. którzy reprezentują ośrodki naukowe. placówki oświatowe oraz terapeutyczne z całej Polski. Ukazali oni logopedię jako dziedzinę o interdyscyplinarnych podstawach. a także przyczynili się do kontynuacji dyskusji oraz współpracy specjalistów zajmujących się pomocą dzieciom i dorosłym z zaburzeniami mowy i języka. W monografii znajdują się rozważania specjalistów z różnych dziedzin – logopedii. neurologopedii. surdologopedii. onkologopedii. oligofrenopedagogiki. psychologii. ortodoncji. językoznawstwa. glottodydaktyki – co umożliwia wieloaspektowe spojrzenie na skomplikowane zagadnienie. jakim jest szeroko pojęta komunikacja._x000D_ Ze Słowa wstępnego

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


Gospodarka oparta na wiedzy innowacyjność i rynek pracy

Autor: Edyta Dworak.

Trwająca 25 lat transformacja polskiej gospodarki z powodzeniem zbudowała podstawy systemu opartego na liberalizacji. stabilizacji makroekonomicznej i ładzie instytucjonalnym obejmującym reguły gry ekonomicznej. prawa i obyczaje wymuszające przestrzeganie owych reguł. Pozytywna ocena dokonań polskiej transformacji nie powinna przesłaniać pewnych wad i błędów. którymi obarczony był ten proces. Jego fundamentalną wadą jest patologiczny charakter prywatyzacji majątku narodowego. w efekcie którego doszło do likwidacji wielu przedsiębiorstw. które można było uratować. W rezultacie nastąpił faktyczny upadek wielu branż przemysłu lub stały się one peryferyjnymi elementami zagranicznych koncernów. Bezrobocie nadal jest bardzo wysokie i wiele wskazuje na to. że będzie dość trwałe. Relacje społeczne cechuje konfliktowość. a poziom kapitału społecznego pozostaje na niskim poziomie. Poszukiwać należy zatem nowych źródeł przewagi konkurencyjnej. Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej opartej na wiedzy i innowacjach stanowi gwarancję trwałego wzrostu dobrobytu ekonomicznego. Sukcesy odnoszą te gospodarki. które potrafią wyzwolić z przedsiębiorstw. elit społecznych zdolność do generowania i upowszechniania innowacji. _x000D_ W książce zwrócono uwagę zarówno na aspekty pozytywne. jak i negatywne transformacji. głównie w kontekście gospodarki opartej na wiedzy. innowacyjności. zatrudnienia i bezrobocia. Przeznaczona jest ona przede wszystkim dla pracowników naukowych i studentów kierunków ekonomicznych._x000D_

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.6mapa gta 5 online, podróż przez historię magii, proces kafki pdf, genialna przyjaciółka pdf, libra skawina, puszkin bajki, atlas chmur książka, darmowe ksiazki, king stephan, tajemnice hoteli dubaju pdf, w wysokiej trawie opinie, rany julek pdf, jak sie nie zabic i nie zwariowac pdf, odlamy islamu, alex kava granice szaleństwa, magiczne drzewo tom 1…