1:

:

Cena:


https://woblink.com/product-publication/download/207881/pdf

1:

:

Cena:


(Kontr-)rewolucja oświatowa

Autor: Bogusław Śliwerski

Planowanie oświatowe w aspekcie prognoz rozwoju kraju ma u nas charakter stricte ideologiczny. a więc adaptacyjny. czyli taki sam. z jakim mieliśmy do czynienia w okresie PRL. Dominuje tu normatywna funkcja założeń i zasad polityki oświatowej. koncentrująca uwagę władz na określaniu celów i treści kształcenia i wychowania z uwzględnieniem stosunku szkolnictwa do spraw nauczania religii. […] Po trzydziestu latach transformacji mamy w polskiej polityce oświatowej naprzemienność normatywnych imperatywów władzy politycznej w procesie wychowawczym szkół bez jakiegokolwiek odwołania do Konstytucji III RP […]. Nie ma zatem w polityce oświatowej ani planowania oświatowego. które musiałoby odbywać się na podstawie naukowych badań i analiz kluczowych dla edukacji czynników. ani prog

18.9: https://woblink.com/ebook/nieustepliwa-shirer-priscilla-206773u

Cena:


Pas startowy

Autor: Katarzyna Ryrych

Dobry adres. metka na ubraniu potwierdzająca najlepszą markę. „piętrowe” zajęcia pozalekcyjne – oto „pas startowy”. czas kołować! Tylko czy jest on faktycznie potrzebny?

Kornelia i Krystian. mimo dobrego adresu zamieszkania. nie czują się wybrańcami losu. Materialnie bardzo dobrze uposażeni. rosną na jałowej glebie. pozbawieni czułości. zrozumienia. rodzinnego ciepła i przede wszystkim miłości. która jest prawdziwym pasem startowym w dorosłe życie.

Wydawnictwo: Literatura

Cena: 18.9


Sen. marzenie. zaświaty w literaturze i kulturze

Autor:

Poddane oglądowi obiekty reprezentują zróżnicowane gatunki/formy wypowiedzi – od dramatów. poprzez inscenizacje. powieści. eseje. nowele. małe traktaty filozoficzne. pamiętniki. ankiety. wywiady i wiersze opisujące zjawiska oniryczne z perspektywy psychologii. Sen i zaświaty jawią się też jako przestrzeń chętnie zagospodarowywana z zachowaniem optyki religijnej. bez niej albo wręcz wbrew niej. Wszystkie te wizje podporządkowane są przekonaniu o istnieniu sił dobra i zła. które toczą z sobą nieustanny bój. W jego centrum sytuuje się człowiek. To zmagania ducha i materii. próby uchwycenia za pomocą doświadczenia mistycznego. lub bez niego. momentu przejścia od życia do śmierci i ze śmierci do życia. Umysł ludzki. postrzegany w zgromadzonych w tomie tekstach jako posiadający – zdawać by się mogło – nieograniczone możliwości. gdy w grę wchodzi doświadczanie mistycznych doznań Absolutu oraz kreowanie równoległych światów za sprawą wyobraźni. tworzywa artystycznego czy filozofii. zarazem odsłania ograniczenia. jakie niesie choroba (afazja) i starość (bliskość nieuchronnej śmierci)._x000D_ Psychologia. obok filozofii. jawi się jako królowa nauk. która potrafi dość głęboko wniknąć i zadowalająco wyjaśnić sens sennego marzenia. poznać oniryczną wizję i towarzyszyć podczas odwiedzin zaświatów. Zawartość niniejszego tomu może być pomocna w ustaleniu. czego człowiek poszukuje we śnie. Ukazuje również wyjątkową siłę snu jako środka pozwalającego ludzkiej jaźni wydostać się ze świata jawy. by penetrować obszary niedostępne. Z kolei za sprawą instrumentarium dramatu przybliża odbiorcy wizję wytworzoną przez dramaturgów i reżyserów. Sen stanowi przepustkę w zaświaty dla takich wizjonerów. jak Pilch. Sapkowski. Hofmannsthal oraz służy mówieniu o kondycji człowieka i jego skrytych problemach.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


https://woblink.com/product-publication/download/193129/epub

1:

:

Cena:nora katarzyna puzyńska, jarosław bzoma pdf, aplikacja od ogółu do szczegółu pdf, miłość w czasie rewolucji, inna wersja, wszystkie lajki marczuka, dran z manhattanu pdf, żydzi zychowicz, echo z otchłani chomikuj, atlas anatomiczny pdf za darmo, mój mąż żyd, historia polski nowak, oskarżenie mróz pdf, na czym czytać ebooki, grzegorz radomski, osobowość infp, invizimals 6, księga liczb…