Finansowanie innowacji w polskich firmach rodzinnych

Finansowanie innowacji w polskich firmach rodzinnych

Autor: Alicja Winnicka-Popczyk

We współczesnej globalnej gospodarce rynkowej. w coraz większym stopniu opartej na wiedzy. przyjęcie innowacyjnego modelu biznesu najczęściej okazuje się głównym warunkiem przetrwania i rozwoju efektywnie funkcjonującego przedsiębiorstwa._x000D_ Monografia stanowi pierwszą w Polsce próbę pogłębionego zbadania uwarunkowań finansowania innowacji w firmach rodzinnych. W części teoretycznej autorka prezentuje znaczenie przedsiębiorstw rodzinnych. kluczowe czynniki ich rozwoju oraz źródła przewagi konkurencyjnej. istotę aktywności innowacyjnej w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. specyfikę finansów form rodzinnych. determinanty finansowania rozwoju oraz wykorzystywane źródła kapitału. W części empirycznej przedstawia wyniki badań statystycznych dotyczących różnych aspektów finansowania innowacji. przeprowadzonych wśród 115 przedsiębiorstw rodzinnych z listy Diamentów Forbesa 2016. a także wnioski płynące ze studiów przypadku nad czterema giełdowymi firmami rodzinnymi z sektora informatycznego.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


Finansowe aspekty rozwoju regionalnej przedsiębiorczości

Autor: Małgorzata Jabłońska

Finansowe aspekty przedsiębiorczości regionalnej stanowią niezwykle ciekawe zagadnienie. rzadko poruszane w środowisku naukowym i nieopisane dotąd w literaturze przedmiotu. Zidentyfikowanie oraz określenie związków korelacyjnych między finansowymi determinantami przedsiębiorczości a rozwojem regionu umożliwiło wskazanie kierunku polityki proprzedsiębiorczej prowadzonej przez władzę samorządową. Rozwój przedsiębiorczości regionalnej powinien dokonywać się poprzez konsekwentną politykę prorozwojową. dzięki której młodzi ludzie zaczną wiązać swoją przyszłość z danym regionem. gdzie będą mogli funkcjonować w przyjaznym dla nich otoczeniu._x000D_ _x000D_ „Przedsiębiorczość jest we współczesnym ujęciu zagadnieniem wieloaspektowym. wymagającym interdyscyplinarnego podejścia. z uwzględnieniem elementów społecznych. kulturowych. organizacyjnych i gospodarczych. Implikuje to konieczność rozważań w wielu wymiarach przedsiębiorczości. zarówno w ujęciu podmiotowym. procesowym. jak i organizacyjnym. Wielość uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości i ich ostateczne efekty sprawiają. że dotyczy ona nie tylko działalności gospodarczej. lecz także sektora publicznego oraz ujęcia regionalnego. Spośród czynników determinujących rozwój przedsiębiorczości wyróżnić należy aspekty finansowe. dominujące w badaniach autorki. Główne wątki rozważań obejmują zarówno aspekty teoretyczne. normatywne. jak i empiryczne. Dokonano próby łączenia elementów poznawczych i aplikacyjnych. z wykorzystaniem dostępnych metod statystycznych._x000D_ Praca może stanowić interesującą publikację zarówno dla studentów studiów ekonomicznych. praktyków gospodarczych. jak i decydentów wyznaczających kierunki rozwoju regionalnego. Wypełni lukę na rynku wydawniczym w zakresie czynników i kierunków rozwoju przedsiębiorczości regionalnej”._x000D_ Z recenzji prof. Gabrieli Łukasik

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


Ija Tulina-Blumental

:

:

Cena:chyłka 2, zdrada bourne a, metamorfozy owidiusz pdf, głos pana, james joyce książki, a więc wojna ziemkiewicz, opiumu w rosole pdf, carroll jonathan, it ends with us pdf, asiunia pdf, ben collins jak prowadzić pdf, joanna koroniewska 50 twarzy greya, hanna krall zdążyć przed panem bogiem pdf, bad guy billie eilish chomikuj…