Wydawnictwo

Wydawnictwo

Szara Godzina: Format

161822

https://woblink.com/product-publication/download/161822/epub: 1

Cena:


Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną

Autor: Dorota Masłowska

Nowe wydanie najbardziej znanej książki Doroty Masłowskiej!

Debiutancka powieść Doroty Masłowskiej uchodzi wciąż za wielką polską sensację literacką. Książka ta sprzedała się w ogromnym nakładzie i wzbudziła żywe zainteresowanie zagranicznych wydawców. Autorka w 2002 roku wstrząsnęła polskim życiem literackim bestsellerem. który napisała. przygotowując się do matury. Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną to chłodne spojrzenie na życie zdezorientowanej młodzieży z blokowiska. żyjącej od imprezy do imprezy. w świecie narkotyków. seksu i światopoglądowego nonsensu. Debiutancka powieść młodziutkiej autorki stała się z dnia na dzień zarówno literackim skandalem. jak i kultową książką pokolenia.

Powieść została wyróżniona paszportem ‚Polityki’ i nagrodą publiczności Nike 2002.

Wydawnictwo: Oficyna Literacka Noir sur Blanc

Cena: 21


Rusz z miejsca

Autor: Pema Chördön

Bestsellerowa książka Rusz z miejsca Pemy Chödrön oparta jest na buddyjskiej koncepcji shenpa. która pomaga nam dostrzec. jak lęki oraz zakorzenione w nas nawyki wywołują gniew. poczucie winy. nienawiść do samych siebie i skłonność do nałogów. Gdy zdiagnozujemy te negatywne wzorce – możemy rozpocząć walkę z nimi i ruszyć nową ścieżką.

„Ścieżka ta pozwala odkryć trzy podstawowe ludzkie cechy” wyjaśnia Pema Chödrön. „Naturalną inteligencję. ciepło i otwartość. Każdy człowiek dysponuje tymi cechami i może wykorzystywać je do pomocy sobie samemu i innym”.

Książka Rusz z miejsca daje szereg wskazówek. jak uaktywnić te cechy. Pema Chödrön z właściwą jej życzliwością pomaga zrobić nam pierwszy śmiały krok w stronę nowego sposobu życia. które przyniesie pozy

29.9: https://woblink.com/ebook/depresjologia-komorowska-agata-180150u

Cena:


Klucze i Kasa. O mieniu żydowskim w Polsce pod okupacją niemiecką i we wczesnych latach powojennych. 1939-1950

Autor: Jan Grabowski

W napisanym po 1945 r. eseju poświęconym krótko- i długofalowym efektom okupacji niemieckiej w Polsce Kazimierz Wyka odnotował następujące spostrzeżenie: „Na Niemców wina i zbrodnia. dla nas klucze i kasa”. Stanowi ono punkt wyjścia rozważań zawartych w tym tomie. W skład książki wchodzi dwanaście studiów omawiających różne aspekty rabunku mienia żydowskiego podczas okupacji i w pierwszych latach po wojnie.

Autorzy podejmują zarówno zagadnienia ogólne. jak i analizę przypadków. Spośród tych pierwszych przedmiotem zainteresowania są: niemiecka polityka gospodarcza w Generalnym Gubernatorstwie. mechanizmy przejmowania żydowskich nieruchomości i

:

Cena:zarządzanie finansami rutkowski, krysia mała książka wielkich spraw, zwiadowcy 6, gotowość szkolna dzieci sześcioletnich wilgocka-okoń pdf, kwantyfikacja ryzyka, 365 dni do pobrania, ciemniejsza strona greya pdf, gdzie ci mężczyźni, jan grabowski czarna owieczka, przewóz ładunków niebezpiecznych, kurek turystyka pdf, zabojcza biel, podgladaczki, joanna kaleta, tomasz żaglewski, piękno bólu pdf doci, gary john bishop, olga tokarczul, debory feldman…