Dłużny kapitał hybrydowy w finansowaniu przedsiębiorstwa

Dłużny kapitał hybrydowy w finansowaniu przedsiębiorstwa

Autor: Damian Kaźmierczak

W książce podjęto problematykę wykorzystania obligacji zamiennych przez współczesne przedsiębiorstwa. Skoncentrowano się na roli. jaką odgrywają w finansowaniu hybrydowym opcje przedterminowego wykupu instrumentów dłużnych na wniosek emitenta lub obligatariuszy. Niniejsza monografia to na światowym i polskim rynku wydawniczym pierwsze tak kompleksowe opracowanie. zmierzające do ustalenia przyczyn emisji długu hybrydowego z dołączonymi opcjami call i put._x000D_ Aplikacyjny charakter wniosków płynących z przeprowadzonego badania uzyskano dzięki wykorzystani u danych z bazy Agencji Bloomberg – światowego lidera dostarczającego informacje na temat rynków finansowych. W publikacji przeanalizowano niemal dwa tysiące emisji obligacji zamiennych zrealizowanych przez prawie tysiąc spółek amerykańskich w latach 2003-2014. Ponieważ Stany Zjednoczone są głównym obszarem powstawania i wdrażania innowacji finansowych. wydaje się. że polskie spółki mogą z powodzeniem wykorzystać doświadczenia przedsiębiorstw amerykańskich i czerpać wzorce z rozwiązań sprawdzonych na bardziej dojrzałych rynkach kapitałowych.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


Przywry Trematoda

Autor: Katarzyna Niewiadomska

Wydawnictwo seryjne Fauna Słodkowodna Polski istnieje od 1935 roku. Dotychczas opublikowało 21 zeszytów poświęconych zarówno zwierzętom bezkręgowym (lnvertebrata). jak i kręgowcom (Vertebrata)._x000D_ _x000D_ Kolejne tomy FSP zawierają bogate dane ogólne dotyczące omawianej grupy zwierzęcej oraz informacje szczegółowe o określonych gatunkach. rodzajach. rodzinach i rzędach. Integralną część każdego opracowania stanowią też klucze do oznaczania taksonów. Dzięki takiemu ujęciu monografie poszczególnych grup systematycznych stanowią kompendium najnowszej wiedzy teoretycznej i praktycznej na ich temat. Zeszyty FSP przygotowują wybitni specjaliści w zakresie znajomości fauny Polski._x000D_ _x000D_ Tom 34A. autorstwa prof. dr hab. Katarzyny Niewiadomskiej z Instytutu Parazytologii PAN w Warszawie. poświęcony krajowym przywrom (Trematoda). omawia szczegółowo cykle rozwojowe. anatomię. biologię. ekologię i taksonomię tych zwierząt oraz dostarcza wskazówek praktycznych dotyczących metodyki badań. Zawiera również klucze do oznaczania żyjących w wodach śródlądowych Polski przywr należących do podgromady Aspidogastrea oraz do rzędu Strigeida z podgromady Digenea.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 18.9


Dojrzałość procesowa a wyniki organizacji

Autor: T. Bartosz

Publikacja zawiera kompleksowe omówienie koncepcji dojrzałości procesowej oraz jej wpływu na najistotniejszy rezultat funkcjonowania każdej organizacji – wyniki finansowe i pozafinansowe. Warstwę teoretyczną książki ilustrują propozycje modeli oceny dojrzałości procesowej i pomiaru wyników organizacji. a także wyniki badań wtórnych – obejmujących systematyczne przeglądy literatury. analizę i syntezę dotychczasowych badań empirycznych analizowanego obszaru – oraz badań pierwotnych przeprowadzonych z wykorzystaniem metody modelowania równań strukturalnych._x000D_ Monografia jest adresowana zarówno do teoretyków. jak i praktyków zarządzania. a przede wszystkim do osób pragnących zgłębić kwestie związane z dojrzałością procesową i jej wpływem na wyniki organizacji.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 24.95


ISBN

9788381428316: Wydawnictwo

Format

19.95: https://woblink.com/ebook/znaczenie-nowoczesnych-technologii-dla-konkurencyjnosci-przedsiebiorstw-prowadzacych-gospodarke-maga-justyna-bogolebska-mateusz-bogolebski-207947u

Cena: Mateusz Bogołębskiniemiecki medyczny pdf, pola roxa, marcin wolski książki, całe książki do czytania online, parafia św brunona w bartoszycach, chomikuj polityka vega, ksiazki w pdf, stowarzyszenie umarłych poetów książka pdf, anna barczak, paulina rumińska, plastusiowy pamiętnik pdf, dorota terakowska władca lewawu, historia masonerii…