Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej. Skrypt dla studentów biologii. Część teoretyczna i praktyczna

Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej. Skrypt dla studentów biologii. Część teoretyczna i praktyczna

Autor:

Mikrobiologia jest nauką o drobnoustrojach (mikroorganizmach). Zajmuje się cechami morfologicznymi. właściwościami biochemicznymi. rolą w środowisku naturalnym. właściwościami chorobotwórczymi. jak również zastosowaniem drobnoustrojów w przemyśle. Podstawowy schemat badania drobnoustrojów obejmuje: wstępną obserwację makroskopową i mikroskopową. wyosobnienie interesującego nas ustroju w postaci czystej hodowli. określenie jego cech morfologicznych. typu wzrostu na podłożach stałych i płynnych. zbadanie jego właściwości biochemicznych i fizjologicznych oraz ustalenie ewentualnej roli wyizolowanego mikroorganizmu w środowisku naturalnym. w przebiegu choroby lub możliwości wykorzystania w procesie przemysłowym. Zwalczanie drobnoustrojów jest także jedną z dziedzin mikrobiologii ogólnej we wszystkich przypadkach. w których obecność niektórych z nich jest wręcz szkodliwa. Istnieje też możliwość zakażenia mikrobiologicznego. dlatego pracownicy laboratoriów mają najwyższe kwalifikacje zawodowe i duże doświadczenie. wykonują swoją pracę posługując się wyłącznie sprzętem zmechanizowanym i korzystają z pełnego zabezpieczenia osobistego. _x000D_
Książka zawiera przegląd zagadnień mikrobiologii ogólnej. łączących się tematycznie z problematyką ćwiczeń odbywanych przez studentów specjalności: mikrobiologicznej. biochemicznej i biofizycznej. fizjologicznej oraz biologii środowiskowej. _x000D_
W związku z niepełnym opracowaniem niektórych tematów. podana została literatura pomocnicza i uzupełniająca.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 18


ISBN

9788379697823: Wydawnictwo

Format

22: https://woblink.com/ebook/pokolenia-na-rynku-pracy-null-207508u

Cena:


Oddziaływania wobec skazanych na karę pozbawienia wolności w polskim systemie penitencjarnym

Autor:

Prace zamieszczone w zbiorze można zaliczyć do kilku dyscyplin wiedzy – prawa karnego i kryminologii. psychologii. pedagogiki. socjologii. Pojęcie „penitencjarystyka” zawiera w sobie także psychopatologię. medycynę więzienną. służby ochronne (również uzbrojone) i ekonomiczne._x000D_ W publikacji ukazano rozmaite punkty widzenia dotyczące funkcjonowania więziennictwa. a szczególnie unormowania prawne systemu penitencjarnego i jego ewaluację oraz różnorodne oddziaływania na skazanych izolowanych w zakładach karnych._x000D_ Z recenzji prof. dr. hab. Teodora Szymanowskiego

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


ISBN

9788381420785: Wydawnictwo

Format

22.45: https://woblink.com/ebook/bruno-kreisky-agnieszka-kisztelinska-wegrzynska-207684u

Cena:


Struktura zawodowa rynku pracy w Polsce

Autor: Artur Gajdos

W publikacji zaprezentowano kompleksowe analizy zmian struktury zawodowej rynku pracy w Polsce przeprowadzone w celu budowy systemów informacyjnych dla rynku pracy i systemu edukacji z elementami prognoz zmian liczby pracujących._x000D_ Jak wskazuje autor. warunkiem koniecznym prowadzenia efektywnej polityki w obszarze edukacji i rynku pracy jest dostęp do aktualnej i wiarygodnej informacji na temat procesów zachodzących w społeczeństwie. szczególnie w czasie dynamicznych zmian struktury popytu na pracę i podaży pracy._x000D_ W monografii eksplorowano dwa zasadnicze wątki. Teoretyczny – dotyczący barier i możliwości badania struktury zawodowej rynku pracy oraz praktyczny – w zakresie perspektyw wykorzystania analiz i prognoz struktury zawodowej do poprawy funkcjonowania rynku pracy w Polsce poprzez budowę systemów informacyjnych._x000D_ Przeprowadzone badania umożliwiły sformułowanie wielu wniosków na temat analiz i prognoz w przekroju zawodowym na rynku pracy oraz systemów informacyjnych dla rynku pracy. Pojawiło się również wiele nowych wątków do badań. które mogą być pogłębiane w przyszłości. Doświadczenia krajowe i zagraniczne wskazują. że analizy i prognozy przekrojowe dla rynku pracy stanowią obecnie ważny obszar badań. którego poznawanie leży u podstaw rozwoju nowoczesnych społeczeństw.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 27.45


ISBN

9788379695539: Wydawnictwo

Format

23.5: https://woblink.com/ebook/polish-commercial-law-in-a-nutshell-bartosz-kucharski-208102u

Cena:myśl jak arcymistrz, repetytorium leksykalne angielski, sprawdzian matematyka klasa 3, jej orgazm najpierw, koniec dekady, 10 przykazań propagandy, filary ziemi ken follett, gigawat, nikołaj gogol książki i sztuki, camilla lackberg czarownica pdf, bogowie pustyni, dziewczeta z auschwitz, opowieść podręcznej pdf, batrachomyomachia, piotr wroński żona, sandra brown furia, uwieść ochroniarza pdf…