ISBN

ISBN

9788379696550: Wydawnictwo

Format

19.95: https://woblink.com/ebook/texte-im-wandel-null-207259u

Cena:


ISBN

9788380880702: Wydawnictwo

Format

23.95: https://woblink.com/ebook/odrebnosci-podporzadkowania-pracownika-w-nietypowych-umownych-stosunkach-pracy-anna-piszczek-207731u

Cena:


Teksty ezoteryczne w mediach w świetle krytycznej analizy dyskursu

Autor: Anna Sokół-Klein

Autorka podjęła mało eksplorowaną. lecz ważną problematykę. Celem publikacji jest bowiem analiza prasowego i telewizyjnego dyskursu ezoterycznego przeprowadzona na tle kontekstu społeczno-psychologicznego. W pracy zostały postawione pytania o to. dlaczego w XXI w. wzrosło zainteresowanie magią i medycyną niekonwencjonalną. jaki wpływ ma na to sytuacja ekonomiczna kraju i co sprawia. że ludzie wierzą wróżkom i bioenergoterapeutom. Materiał został pozyskany z 31 numerów czasopism. takich jak: „Wróżka”. „Gwiazdy mówią…”. „Nieznany Świat” i „Uzdrawiacz” z lat 2008-2012 oraz z emisji 13 programów telewizyjnych. m.in.: „Wróżki”. „Tajemnice losu” i „Ręce. które leczą”._x000D_ Warstwa teoretyczna pracy ujawnia wręcz erudycję Autorki. która przedstawia nie tylko ustalenia terminologiczne. ale ze znawstwem odnosi się do nich. prezentując własne stanowisko. Z kolei zgromadzone w części analitycznej przykłady pełnią nie tylko funkcję egzemplifikacyjną ustaleń teoretycznych. ale i poznawczą jednocześnie. wzbogacają one również wywód. czyniąc go wiarygodniejszym i bardziej interesującym._x000D_ Z recenzji prof. dr hab. Małgorzaty Karwatowskiej_x000D_ UMCS w Lublinie

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 24.45


ISBN

9788380880702: Wydawnictwo

Format

23.95: https://woblink.com/ebook/odrebnosci-podporzadkowania-pracownika-w-nietypowych-umownych-stosunkach-pracy-anna-piszczek-207731u

Cena:


https://woblink.com/product-publication/download/10642/epub

1:

:

Cena:


Kształtowanie konkurencyjności małej firmy

Autor: Edward Stawasz.

Dla małych przedsiębiorstw doradztwo biznesowe to jedno ze źródeł wiedzy zewnętrznej ułatwiającej prowadzenie działalności. Jest szczególnie istotne dla firm innowacyjnych. które wykorzystują nowe informacje do poszukiwania okazji rynkowych oraz wprowadzają nowe rozwiązania w swoich produktach. procesach czy modelach biznesowych._x000D_ W prezentowanej monografii poddano gruntownej analizie szereg czynników wiążących doradztwo biznesowe z konkurencyjnością małych firm innowacyjnych. Wnioski z badań jakościowych i ilościowych wskazują na istotne powiązanie doradztwa biznesowego z konkurencyjnością firm. Na szczególną uwagę zasługuje sformułowany model opisujący pośrednią rolę oddziaływania doradztwa na działalność firmy._x000D_ Publikacja jest adresowana do przedstawicieli świata nauki. którzy zajmują się szeroko rozumianym zarządzaniem małą firmą. Stanowi też wartościowy materiał dla studentów przedmiotów biznesowych i ekonomicznych oraz praktyków z sektora doradztwa biznesowego.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


ISBN

9788366494381: Wydawnictwo

Format

24: https://woblink.com/ebook/droga-zycia-johnson-bill-207486u

Cena:oralność, george simenon, kultura indoeuropejska, mroczna armia, strategia konkurencyjna, górzyński paweł, romanowowie książka, kamorry, mróz chyłka tom 3, bruce lee książka, hamrol zarządzanie jakością z przykładami pdf, autyzm przyczyny symptomy terapia, piękno miłości, mariusz banachowicz, klus stańska, spisek przeciwko, wierszyki ćwiczące języki pdf…